доц. д-р Росица Колева

доц. д-р Росица Колева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Длъжност Доцент