проф. д-р Пенка Шишманова

проф. д-р Пенка Шишманова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Обща теория на икономиката"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Обща теория на икономиката"
Длъжност Професор
Звено Библиотека "Стопански свят"
Длъжност Зам. главен редактор