доц. д-р Пенка Горанова

доц. д-р Пенка Горанова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Доцент