х. преп. д-р Пенка Горанова

х. преп. д-р Пенка Горанова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност х. преп.