доц. д-р Петя Емилова

доц. д-р Петя Емилова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Доцент
Звено Електронно списание "Диалог"
Длъжност Член на редакционен съвет