Петя Емилова

доц. д-р Петя Емилова

Заемани към момента длъжности:
Звено КАТЕДРА "БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА"
Длъжност Доцент