доц. д-р Пенко Димитров

Образование и квалификация:
Институция: СА"Д.А.Ценов", Р България, Свищов
Образователна степен: Магистър по икономика, от 09.2001 до 09.2004
Институция: СУ "Кл. Охридски" - Юридически факултет", България, София
Образователна степен: Магистър по право, от 01.09.1976 до 31.03.1980
Институция: Институт за чуждестранни студенти "Г.А.Насър", България, София
Образователна степен: Английски език, от 03.01.1985 до 30.06.1985
Позиции:
Работодател: СА "Д.А.Ценов" - Катедра "Социални правни науки", ,
Заемана длъжност: Доцент д-р - , от 2016
Работодател: СА"Д.А.Ценов", Р България, Свищов
Заемана длъжност: Доцент д-р, от 29.10.2012
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент д-р, от 23.11.1992 до 28.10.2012
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент д-р, от 23.02.1990 до 04.10.1992
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 12.07.1989 до 22.02.1990
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Старши асистент, от 27.02.1986 до 11.07.1989
Работодател: СА "Д.А.Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Асистент, от 01.01.1984 до 26.02.1986
Работодател: "Булгартрансгаз" ЕАД, Р България, София
Заемана длъжност: Началник управление, от 04.2009 до 11.2009
Работодател: "Булгартрансгаз" ЕАД, Р България, София
Заемана длъжност: Член на Съвета на директорите, от 01.2008 до 07.2008
Работодател: Министерство на финансите, Р България, София
Заемана длъжност: Началник отдел , от 05.2003 до 10.2003
Работодател: "Булгаргаз" ЕАД, Р България, София
Заемана длъжност: Член на Съвета на директорите и Зам. изпълнителен директор, от 02.1997 до 02.1998
Работодател: "Булгаргаз" ЕАД, Р България, София
Заемана длъжност: Главен юристконсулт, от 02.1996 до 01.1997
Работодател: Министерство на външните работи, Р България, София
Заемана длъжност: Юристконсулт, от 05.10.1992 до 22.11.1992
Работодател: Районна ппрокуратура, Р България, Русе
Заемана длъжност: Младши прокурор, от 05.1981 до 31.12.1983
Работодател: Окръжен съд, Р България, Русе
Заемана длъжност: Стажант съдия, от 12.04.1980 до 12.04.1981
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски език B2 C1 B2 B1 B1
Руски език C2 C2 C1 C1 C2
Проекти:
Организация: СА"Д.А.Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Научно-изследователски проект № К2-2013 от фонд "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" , от 21.03.2013 до 15.11.2013
Описание: „Възможности за усъвършенстване на качеството на обучение на студентите чрез научни и практически изяви“.
Организация: СА"Д.А.Ценов" , Р България , Свищов
Заглавие: Научно-изследователски проект № 8-2012 от фонд “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” , от 15.03.2012 до 15.11.2012
Описание: "Механизми за регулиране и одит при усвояването на средства от европейските фондове и програми"
Организация: СА"Д.А.Ценов" , Р България , Свищов
Заглавие: Научно-изследователски проект № 34-2011 от фонд “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” , от 14.04.2011 до 14.10.2011
Описание: "Организационни, методически и правни аспекти на взаимодействието на финансовите контролни институции в публичния сектор на Република България"
Организация: СА "Д.А.Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Научно-изследователски проект № 15-2011 от фонд “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” , от 14.04.2011 до 15.11.2011
Описание: "Правни и отчетно-икономически проблеми при облагането на стопанските субекти с корпоративни данъци"
Организация: СА"Д.А.Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Проект К2-2014 от фонд "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" Свищов, 31 октомври 2014 г. - от 2014 до 2014 , не е посочено
Описание: "МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ И ИКОНОМИКАТА (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество)"
Организация: Програма TEMPUS на ЕС , Р България , Свищов
Заглавие: IB_JEP-14350-1999 "Институционално изграждане на регионални неправителствени организации" , от 1999 до 2001