доц. д-р Пенко Димитров

доц. д-р Пенко Димитров

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Социални и правни науки"
Длъжност Доцент