Публикации на доц. д-р Николай Нинов

Тип: Доклад (3)
Заглавие на публикацията: "Здравен статус на българското население"
Съавтори: Николай Нинов, Венелин Терзиев, Иван Иванов
Издателство: НВУ - Изд. комплекс , 2019
ISBN: 1314-1937
Страници: 6

Заглавие на публикацията: "Миграция на здравните кадри в Европейския съюз"
Съавтори: Николай Нинов, Венелин Терзиев, Иван Иванов
Издателство: НВУ - Изд. комплекс , 2019
ISBN: 1314-1937
Страници: 5

Заглавие на публикацията: "Ситуационен анализ на здравната система на Република България"
Съавтори: Николай Нинов, Венелин Терзиев, Иван Иванов
Издателство: НВУ - Изд. комплекс , 2019
ISBN: 1314-1937
Страници: 7