доц. д-р Николай Нинов

доц. д-р Николай Нинов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Застраховане и социално дело"
Длъжност Доцент
Звено Годишен алманах "Научни изследвания на докторанти"
Длъжност Член на редакционен съвет