доц. д-р Наталия Маринова

доц. д-р Наталия Маринова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Доцент