Марияна Божинова

проф. д-р Марияна Божинова

Заемани към момента длъжности:
Звено ЦЕНТЪР ЗА ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ "БЪРОВ" ЕООД
Длъжност Управител
Звено АКАДЕМИЧНО РЪКОВОДСТВО
Длъжност Заместник-ректор "Учебна дейност"
Звено КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА"
Длъжност Професор