проф. д-р Марияна Божинова

проф. д-р Марияна Божинова

Заемани към момента длъжности:
Звено Академично ръководство
Длъжност Ректор
Звено Катедра "Икономика и управление на туризма"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Икономика и управление на туризма"
Длъжност Професор
Звено Електронно списание "Диалог"
Длъжност Главен редактор