проф. д-р Марияна Божинова

проф. д-р Марияна Божинова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Икономика и управление на туризма"
Длъжност Професор
Звено Списание "Бизнес управление"
Длъжност Главен редактор