проф. д-р Марияна Божинова

проф. д-р Марияна Божинова

Заемани към момента длъжности:
Звено Център за практико-приложни изследвания "Бъров" ЕООД
Длъжност Управител
Звено Академично ръководство
Длъжност Заместник-ректор "Учебна дейност"
Звено Катедра "Икономика и управление на туризма"
Длъжност Професор