Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Професор