проф. д-р Маргарита Богданова

проф. д-р Маргарита Богданова

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Мениджмънт и маркетинг"
Длъжност Декан
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Професор
Звено Годишник на СА
Длъжност Главен редактор