доц. д-р Момчил Антов

доц. д-р Момчил Антов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Длъжност Доцент