Публикации на доц. д-р Любомир Иванов

Тип: Монография (2)
Заглавие на публикацията: Моделиране и прогнозиране на временни редове - статистически аспекти
Издание: Библиотека Стопански свят, 2009, бр.97, с.1-169
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1310-2737
Страници: 169

Заглавие на публикацията: Надомната заетост
Съавтори: Тодор Тодоров, Веселка Георгиева, Пламен Петков, КАЛИН КАЛИНОВ
Издание: Библиотека Стопански свят, 2004, бр.68, с.1-162
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISSN: 1310-2737
Страници: 162

Тип: Студия (13)
Заглавие на публикацията: Приложни аспекти на иконометричното моделиране на динамични зависимости
Съавтори: Евгени Овчинников
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.26, с.183-225
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 43

Заглавие на публикацията: Усъвършенстване на обучението по статистика чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии
Съавтори: Красимира Славева, Пламен Петков, Тихомир Върбанов, Нонка Георгиева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, бр.23, с.498-528
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Анализ на статистическата значимост на коефициента на автодетерминация
Издание: Икономика 21, 2014, бр.2, с.72-101
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1314-3123
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Регионални аспекти на заетостта и безработицата в България в условията на икономическата криза
Съавтори: Поля Ангелова, Пламен Петков, Красимира Славева, Катя Чиприянова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.336-361
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 26

Заглавие на публикацията: Външната търговия на България в контекста на европейската икономическа интеграция
Съавтори: Поля Ангелова, Пламен Петков, Красимира Славева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.14, с.122-169
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 48

Заглавие на публикацията: Система за изследване на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Съавтори: Георги Иванов, Иван Върбанов, Силвия Костова, Зорница Петкова, Юрий Кузнецов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.15, с.592-640
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 49

Заглавие на публикацията: Селективен профил на кандидат-студента – основополагаща детерминанта за качеството на образователния продукт
Съавтори: Стефан Стефанов, Пламен Петков, Поля Ангелова, Красимира Славева, Катя Чиприянова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.12, с.280-331
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 52

Заглавие на публикацията: Статистическият контрол – Европейската алтернатива на качеството
Съавтори: Тодор Тодоров, Пламен Петков, Поля Ангелова, Красимира Славева, Маргарита Шопова, ЕЛКА АТАНАСОВА
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.10, с.111-155
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1312-3815
Страници: 45

Заглавие на публикацията: Европейски ракурс на доходите и потреблението на населението в България
Съавтори: Тодор Тодоров, Пламен Петков, Веселка Георгиева, КАЛИН КАЛИНОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2007, бр.7, с.5-50
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 1312-3815
Страници: 46

Заглавие на публикацията: Българската емиграция в периода на изграждане на пазарна икономика (1990-2005)
Съавтори: Тодор Тодоров, Поля Ангелова, Пламен Петков, Красимира Славева, Стела Касабова, Веселка Георгиева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.4, с.283-323
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 41

Заглавие на публикацията: Скритата икономика през призмата на надомната заетост
Съавтори: Тодор Тодоров, Пламен Петков, Веселка Георгиева, КАЛИН КАЛИНОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2004, бр.2, с.5-40
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISSN: 1312-3815
Страници: 36

Заглавие на публикацията: Хармонизация на националната статистика в контекста на евроинтеграцията
Съавтори: Тодор Тодоров, Пламен Петков
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2003, бр.1, с.289-334
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1312-3815
Страници: 46

Заглавие на публикацията: Критичен преглед на тезата задългите вълни на Кондратиев
Издание: Икономически изследвания, 2001, бр.1, с.28-63
Издателство: Икономически институт на БАН, 2001
ISSN: 0205-3292
Страници: 36

Тип: Статия (23)
Заглавие на публикацията: Познавателни възможности на коефициента на автодетерминация при статистическия анализ
Издание: Статистика, 2017, бр.4, с.83-104
Издателство: НСИ, 2017
ISSN: 1310-7410
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Система от показатели за оценка на ефективността на националната икономика
Издание: Народностопански архив, 2015, бр.2, с.24-43
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 0323-9004
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Регионални аспекти на заетостта и безработицата в България в условията на икономическата криза
Съавтори: Поля Ангелова, Пламен Петков, Красимира Славева
Издание: Диалог, 2012, бр.ИЗВЪНРЕДЕН ТЕМАТИЧЕН БРОЙ I, АВГУСТ, с.1-12
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Възможности за прогнозиране фазите на икономическия цикъл на България
Издание: Народностопански архив, 2011, бр.3, с.49-66
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 0323-9004
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Външната търговия на България в контекста на европейската икономическа интеграция
Съавтори: Поля Ангелова, Пламен Петков, Красимира Славева
Издание: Диалог, 2011, бр.октомври, с.54-68
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Методически аспекти на изследване на удовлетвореността на студентите от качеството на обучението
Съавтори: Георги Иванов, Иван Върбанов, Юрий Кузнецов
Издание: Диалог, 2011, бр.тематичен-ноем., с.115-130
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Относно познавателната същност на автокорелацията в динамичните редове
Издание: Статистика, 2010, бр.3-4, с.6-28
Издателство: НСИ, 2010
ISSN: 1310-7410
Страници: 23

Заглавие на публикацията: Селективен профил на кандидат-студента - основополагаща детерминанта за качеството на образователния продукт
Съавтори: Стефан Стефанов, Пламен Петков, Поля Ангелова, Красимира Славева, Катя Чиприянова
Издание: Диалог, 2010, бр.юни, с.116-131
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Доходите и потреблението в България на прага на присъединяването към Европейския съюз
Издание: Народностопански архив, 2007, бр.3, с.26-32
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 0323-9004
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Оценка на автокорелацията при наличие на екстремални стойности в остатъчните величини
Издание: Статистика, 2007, бр.1, с.45-68
Издателство: НСИ, 2007
ISSN: 1310-7410
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Is the "Ideal filter" really Ideal: The Usage of Frequency Filtering and Spurious Cycles (Дали "Идеалният филтър" е действително идеален: приложение на честотна филтрация и фалшиви цикли)
Издание: South-Eastern Europe Journal of Economics, 2005, бр.1, с.79-96
Издателство: University of Mаcedonia Press, 2005
ISSN: 1109-8597
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Анализ на статистическата значимост на цикличните компоненти в динамичните редове (приложни аспекти)
Издание: Народностопански архив, 2004, бр.2, с.18-26
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISSN: 0323-9004
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Безработицата и икономическият цикъл - приложение на модел с промяна в режима за характеризиране на икономическия цикъл
Издание: Статистика, 2003, бр.3, с.40-57
Издателство: НСИ, 2003
ISSN: 1310-7410
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Надомната заетост в контекста на нейното статистическо изследване
Съавтори: Тодор Тодоров, Пламен Петков
Издание: Статистика, 2003, бр.4, с.28-46
Издателство: НСИ, 2003
ISSN: 1310-7410
Страници: 19

Заглавие на публикацията: The Characteristics of the Business Cycle: What Have Been Learned in the Recent Years (Характеристиките на икономическия цикъл: какво научихме през последните години)
Издание: ВІСНИК Академii економiчнних наук Украiни, 2003, бр.2, с.159-162
Издателство: Академii економiчнних наук Украiни, 2003
ISSN: 1729-7206
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Българският бизнес цикъл 1994-2002 - един поглед посредством декомпозицията на Нелсън и Беверидж
Издание: Статистика, 2003, бр.1, с.60-74
Издателство: НСИ, 2003
ISSN: 1310-7410
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Нова техника за интерполация на месечни данни въз основа на тримесечни
Издание: Народностопански архив, 2002, бр.4, с.29-37
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 0323-9004
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Инфлацията в България и изчисляване на индикатор на доверието
Издание: Статистика, 2001, бр.3, с.51-70
Издателство: НСИ, 2001
ISSN: 1310-7410
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Зависимост между инфлацията и безработицата в България през годините на прехода
Издание: Икономическа мисъл, 2000, бр.6, с.47-69
Издателство: Инст. за иконом. изсл. при БАН, 2000
ISSN: 0013-2993
Страници: 23

Заглавие на публикацията: Цикличност в развитието на някои демографски показатели в България
Издание: Статистика, 2000, бр.3, с.57-73
Издателство: НСИ, 2000
ISSN: 1310-7410
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Един подход относно построяване на регресионен модел за анализ на зависимостта между потреблението на месо и равнището на доходите
Издание: Статистика, 1999, бр.2, с.43-59
Издателство: НСИ, 1999
ISSN: 1310-7410
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Еластичност на цените спрямо валутния курс "лев-долар"
Издание: Народностопански архив, 1998, бр.2, с.45-50
Издателство: АИ Ценов, 1998
ISSN: 0323-9004
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Методи за откриване на тренд
Издание: Народностопански архив, 1994, бр.1-2, с.45-58
Издателство: АИ Ценов, 1994
ISSN: 0323-9004
Страници: 14

Тип: Доклад (16)
Заглавие на публикацията: Относно коректното използване на статистическите методи в икономическите изследвания
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1371-7
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Един поглед върху съдържанието и особеностите на понятието "екстремално значение"
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2013
ISBN: 978-954-21-0670-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Възможности за приложение на коефициента на автодетерминация при статистическия анализ
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0910-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Изучаването на НСИ "Статистика на предприятията" - възможност за оценка ефективността на икономиката
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0884-3
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Основни тенденции в развитието на заетостта и безработицата в България (2000 - 2009)
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0678-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Развитие на търговския обмен с Русия (1995 - 2009 г.)
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0593-4
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Предимства на online-проучванията при оценка на удовлетвореността на студентите в дистанционна форма на обучение
Съавтори: Георги Иванов, Юрий Кузнецов
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0487-6
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Икономическата свобода като катализатор на икономическия растеж
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0399-2
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Проблеми при оценката на икономическия цикъл
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0319-X
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Оценка на автокорелацията при наличие на екстремални стойности в остатъчните величини
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2006
ISBN: 954-21-0267-4
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Оценка на икономическия цикъл чрез нелинеен модел с промяна в режима (модел на Д. Хамилтън)
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0301-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Основни направления за моделиране на икономическия цикъл (теоретичен обзор)
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN: 954-23-0185-5
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Foreign Investments and Risk - Status, Problems and Interaction with Bulgarian Business Cycle (Чуждестранни инвестиции и риск - състояние, проблеми и взаимодествие с българския бизнес-цикъл)
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0157-X
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Подходи за оценка на икономическата дейност и икономически индикатори при анализ на икономическия цикъл
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0158-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Използване на статистическите методи при управлението и прогнозирането във фирмите
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0135-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Ролята на търговската марка и удовлетвореността на потребителите (регионални аспекти)
Съавтори: Пенка Горанова
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN: 954-23-0113-8
Страници: 6

Тип: Учебник (13)
Заглавие на публикацията: Основи на статистиката
Съавтори: Поля Ангелова, Пламен Петков, Красимира Славева, Стела Касабова, Маргарита Шопова, Тихомир Върбанов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN:
Страници: 347

Заглавие на публикацията: Иконометрични модели
Съавтори: Пламен Петков
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1538-4
Страници: 169

Заглавие на публикацията: Макроикономическа статистика
Съавтори: Поля Ангелова, Пламен Петков, Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1266-6
Страници: 179

Заглавие на публикацията: Статистически и иконометричен софтуер
Съавтори: Пламен Петков
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1537-7
Страници: 144

Заглавие на публикацията: Статистически методи за контрол на качеството
Съавтори: Пламен Петков
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1265-9
Страници: 170

Заглавие на публикацията: Статистическо изследване и прогнозиране на развитието
Съавтори: Стела Касабова, Маргарита Шопова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1236-9
Страници: 240

Заглавие на публикацията: Статистически и иконометричен софтуер
Съавтори: Пламен Петков
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1225-3
Страници: 127

Заглавие на публикацията: Иконометрични модели
Съавтори: Пламен Петков
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0836-2
Страници: 157

Заглавие на публикацията: Макроикономическа статистика
Съавтори: Поля Ангелова, Пламен Петков, Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0784-6
Страници: 174

Заглавие на публикацията: Статистически методи за контрол и анализ на технологичните процеси и качеството
Съавтори: Пламен Петков
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0785-3
Страници: 144

Заглавие на публикацията: Основи на статистиката
Съавтори: Величко Петров, Тодор Тодоров
Издателство: Абагар, 2009
ISBN: 978-954-427-866-3
Страници: 662

Заглавие на публикацията: Статистическо изследване и прогнозиране на развитието
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0382-4
Страници: 189

Заглавие на публикацията: Социално-икономическа статистика
Съавтори: Тодор Тодоров, Стела Касабова, Пламен Петков
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN: 954-23-0095-6
Страници: 310

Тип: Учебно помагало (9)
Заглавие на публикацията: Основи на статистиката - учебно пособие
Съавтори: Пламен Петков, Поля Ангелова, Красимира Славева, Стела Касабова, Тихомир Върбанов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1199-7
Страници: 274

Заглавие на публикацията: Статистически и иконометричен софтуер - свитък с изпитни материали
Съавтори: Пламен Петков
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 51

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа - учебно пособие за дистанционно обучение
Съавтори: Поля Ангелова, Пламен Петков, Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN:
Страници: 64

Заглавие на публикацията: Ръководство по статистика
Съавтори: Величко Петров, Тодор Тодоров, Поля Ангелова, Пламен Петков, Красимира Славева, Стела Касабова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0424-1
Страници: 400

Заглавие на публикацията: Справочник по статистика
Съавтори: Величко Петров, Тодор Тодоров, Пламен Петков, Поля Ангелова, Красимира Славева, Стела Касабова
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0404-3
Страници: 264

Заглавие на публикацията: Справочник по статистика
Съавтори: Величко Петров, Стоян Илиев, Тодор Тодоров, Поля Ангелова, Стела Касабова, Пламен Петков, Красимира Славева
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0237-1
Страници: 196

Заглавие на публикацията: Ръководство по статистика
Съавтори: Величко Петров, Стоян Илиев, Тодор Тодоров, Поля Ангелова, Стела Касабова, Красимира Славева, Пламен Петков
Издателство: Абагар, 2004
ISBN: 954-427-563-0
Страници: 364

Заглавие на публикацията: Ръководство по статистика
Съавтори: Величко Петров, Стоян Илиев, Тодор Тодоров, Поля Ангелова, Стела Касабова, Красимира Славева, Пламен Петков, Мария Георгиева
Издателство: Абагар, 2001
ISBN: 954-427-449-9
Страници: 372

Заглавие на публикацията: Статистика - сборник от задачи
Съавтори: Величко Петров, Стоян Илиев, Тодор Тодоров, Поля Ангелова, Стела Касабова, Красимира Славева, Пламен Петков, Мария Георгиева
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 212