доц. д-р Любомир Иванов

доц. д-р Любомир Иванов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Математика и статистика"
Длъжност Доцент