Людмил Несторов

доц. д-р Людмил Несторов

Заемани към момента длъжности:
Звено КАТЕДРА "ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКАТА"
Длъжност Ръководител катедра
Звено КАТЕДРА "ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКАТА"
Длъжност Доцент