доц. д-р Красимира Славева

доц. д-р Красимира Славева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Математика и статистика"
Длъжност Доцент