доц. д-р Карина Саркисян-Дикова

доц. д-р Карина Саркисян-Дикова

Заемани към момента длъжности:
Звено Център за международна дейност
Длъжност Главен координатор
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Доцент