доц. д-р Искра Пантелеева

доц. д-р Искра Пантелеева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Длъжност Доцент
Звено Списание "Народностопански архив"
Длъжност Член на редакционен съвет
Звено Център за качество, акредитация и дигитализация на обучението
Длъжност Директор