доц. д-р Искра Пантелеева

доц. д-р Искра Пантелеева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Длъжност Доцент