доц. д-р Искра Пантелеева

доц. д-р Искра Пантелеева

Заемани към момента длъжности:
Звено Академично ръководство
Длъжност Вр. ИД Заместник-ректор "Учебна дейност и акредитация"
Звено Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Длъжност Доцент
Звено Списание "Народностопански архив"
Длъжност Член на редакционен съвет