проф. д-р Галина Захариева

проф. д-р Галина Захариева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Професор
Звено Библиотека "Стопански свят"
Длъжност Член на редакционен съвет