Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Доцент