доц. д-р Галина Захариева

доц. д-р Галина Захариева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Международни икономически отношения"
Длъжност Доцент
Звено Библиотека "Стопански свят"
Длъжност Член на редакционен съвет