проф. д-р Георги Иванов

проф. д-р Георги Иванов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Длъжност Професор
Звено Годишник на СА
Длъжност Зам. главен редактор