доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова

доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Доцент