х. преп. д.н. Борислав Борисов

х. преп. д.н. Борислав Борисов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност х. преп.