проф. д.н. Борислав Борисов

проф. д.н. Борислав Борисов

Заемани към момента длъжности:
Звено Органи на управление
Длъжност Председател на Общото Събрание на СА
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Професор
Звено Списание "Бизнес управление"
Длъжност Главен редактор