Борислав Борисов

проф. д-р Борислав Борисов

Заемани към момента длъжности:
Звено ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Длъжност Председател на Общото Събрание на СА
Звено КАТЕДРА "СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ"
Длъжност Професор