проф. д.н. Божидар Божинов

проф. д.н. Божидар Божинов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност Професор
Звено Списание "Бизнес управление"
Длъжност Член на редакционен съвет