проф. д-р Анета Денева

проф. д-р Анета Денева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Длъжност Професор