Публикации на проф. д-р Атанас Атанасов

Тип: Монография (9)
Заглавие на публикацията: Практико-приложни аспекти на счетоводството в условията на съвременните изменения на световната икономика в България и Русия
Съавтори: Михаил Дочев, Георги Баташки, Росица Симеонова, Галя Иванова-Кузманова, Иван Андреев, Галина Чиприянова, Румяна Михайлова, Венцислав Вечев, Диана Крумова, Ралица Данчева, Галя Георгиева, Мирослав Тодоров, Ради Димитров, А. И. БЕЛОУСОВ, Г. В. МИХАЙЛОВА, Т. В. ЗАХАРОВА, С. В. КАМЬIСОВСКАЯ, Е. А. ШЕЛУХИНА
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1056-3
Страници: 296

Заглавие на публикацията: Развитие на счетоводството в България и Русия в условията на икономическа глобализация
Съавтори: Михаил Дочев, Георги Баташки, Радосвета Кръстева-Христова, Станислав Александров, Цветан Цветков, Диана Крумова, Галя Георгиева, Галя Иванова-Кузманова, Мирослав Тодоров, Ралица Данчева, Тодор Тодоров, Венцислав Вечев, Диана Ималова, Божидар Божилов, Иван Андреев, Галина Чиприянова, Росица Симеонова, Румяна Михайлова, В. ГЕТМАН, Л. КАТАНЕЕВА, И. САФОНОВА, Н. РОЖКОВА, Г. ЧЕРНЕЦКАЯ, С. ХАРЧЕНКО, Е. Ефремова , Л. СОТНИКОВА, В. СИДНЕВА, О. РОЖНОВА, И. ОСИПОВА, Г. АЛЕКСЕЕВА, Х. Нурмухамедова , Н. Новикова , Е. СЕРЕДЮК, К. АРТАМОНОВА, О. РОДИОНОВА, М. АРЧАКОВА, Н. Голишева, Л. МЕЛЬНИКОВА, Е. ДОМБРОВСКАЯ, Н. ПАРАСОЦКАЯ, И. ЮРАСОВА, Л. ГЕРАСИМОВ, У. БЛИНОВА, Р. АМИРОВА
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1036-5
Страници: 372

Заглавие на публикацията: Организационно-управленски и счетоводни проблеми при сделки с дългови финансови инструменти
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2013
ISBN: 978-954-23-0819-5
Страници: 183

Заглавие на публикацията: Новые концепции развития бухгалтерского учета, анализа и контроля в условиях экономических изменений. Монография Часть 1
Съавтори: Ю. Слапик , Н.А. Остапюк , Прохазка Д., Калин Йоновски, Божидар Божилов, Галя Иванова-Кузманова, Цветан Цветков, Росица Симеонова, Михаил Дочев, Ю. Ренькас , В. Юрчик , Д. Панков , В. Зазерская
Издателство: Житомирський державний технологiчний унiверситет, 2011
ISBN: ISBN 978-966-683-317-7
Страници: 178

Заглавие на публикацията: Современные модели бухгалтерского учета в России и Болгарии (Съвременни модели на счетоводната отчетност в България и в Русия )
Съавтори: М. Эскиндаров, В. ГЕТМАН, С. ПОЛЕНОВА, Х. Нурмухамедова , О. РОЖНОВА, В. ТЕРЕХОВА, Н. РОЖКОВА, У. БЛИНОВА, Ю. ЩЕРБИНИНА, И. ЮРАСОВА, И. Бахолдина, С. ГРИШКИНА, Т. МЕЗЕНЦЕВА, М. УЖАХОВА, И. ОСИПОВА, Г. АЛЕКСЕЕВА, Л. Герасимова , Г. ЧЕРНЕЦКАЯ, Т. Неселовская , Н. Голишева, Е. Ефремова , Н. ПАРАСОЦКАЯ, К. АРТАМОНОВА, В. СИДНЕВА, Е. МИЛРУД, Н. Новикова , И. САФОНОВА, Р. АМИРОВА, Н. ВРУБЛЬОВССКИЙ, В. КЕРИМОВ, В. СМИРНОВ, Е. Гусева , С. ЦЕЙ, Н. МИСЛАВСКАЯ, Васил Меразчиев, Георги Баташки, Васил Божков, Михаил Дочев, Галя Иванова-Кузманова, Станислава Георгиева, Росица Симеонова, Диана Ималова, Михаил Чиприянов, Галина Чиприянова, Иван Андреев, Венцислав Вечев, Калин Йоновски, Тотка Кънева, Радосвета Кръстева-Христова, Румяна Михайлова, Диана Крумова, Цветан Цветков, Тодор Тодоров, ВЕСЕЛИН ДЕКОВ
Издателство: ООП Финансового университета, 2011
ISBN: 978-5-7942-0773-6
Страници: 367

Заглавие на публикацията: Съвременни модели на счетоводната отчетност в България и в Русия
Съавтори: Васил Меразчиев, Георги Баташки, Васил Божков, Михаил Дочев, Галя Иванова-Кузманова, Станислава Георгиева, Росица Симеонова, Диана Ималова, Михаил Чиприянов, Галина Чиприянова, Иван Андреев, Венцислав Вечев, Калин Йоновски, Тотка Кънева, Радосвета Кръстева-Христова, Румяна Михайлова, Диана Крумова, Цветан Цветков, Тодор Тодоров, ВЕСЕЛИН ДЕКОВ, В. ГЕТМАН, С. ГРИШКИНА, И. САФОНОВА, В. КЕРИМОВ, У. БЛИНОВА, Л. Герасимова , Т. МЕЗЕНЦЕВА, Н. МИСЛАВСКАЯ, Т. Неселовская , Н. РОЖКОВА, О. РОЖНОВА, В. СИДНЕВА, В. ТЕРЕХОВА, Г. АЛЕКСЕЕВА, Р. АМИРОВА, К. АРТАМОНОВА, И. БОХОЛДИНА, Н. ВРУБЛЬОВССКИЙ, Н. Голишева, Е. Гусева , Е. Ефремова , Н. Новикова , Х. Нурмухамедова , И. ОСИПОВА, Н. ПАРАСОЦКАЯ, С. ПОЛЕНОВА, В. СМИРНОВ, Г. ЧЕРНЕЦКАЯ, Ю. ЩЕРБИНИНА, И. ЮРАСОВА, Е. МИЛРУД, М. УЖАХОВА, С. ЦЕЙ
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0581-1
Страници: 419

Заглавие на публикацията: Проблеми на счетоводството в България и Русия
Съавтори: Дамян Дамянов, Марин Димитров, Васил Меразчиев, Васил Божков, Йонка Йотова, Любен Петров, Георги Илиев, Георги Баташки, Михаил Дочев, Росица Симеонова, Станислав Александров, Галя Иванова-Кузманова, Станислава Георгиева, Валерий Александров, Диана Крумова, Тотка Кънева, Божидар Божилов, Румяна Михайлова, Калин Йоновски, Румяна Маринова, Радосвета Кръстева-Христова, Цветан Цветков, Николай Иванов, В. ГЕТМАН, У. БЛИНОВА, Н. ВРУБЛЬОВССКИЙ, В. КЕРИМОВ, Н. МИСЛАВСКАЯ, В. ТЕРЕХОВА, Т. Неселовская , Г. АЛЕКСЕЕВА, Е. АПАНАСЕНКО, Н. Голишева, Е. Гусева , Н. Новикова , И. ОСИПОВА, Н. ПАРАСОЦКАЯ, С. ПОЛЕНОВА, Н. УХТЕЕВА, Г. ЧЕРНЕЦКАЯ
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0390-9
Страници: 409

Заглавие на публикацията: Проблемы бухгалтерского учета в России и Болгарии
Съавтори: Валерий Александров, Станислав Александров, Г. АЛЕКСЕЕВА, Е. АПАНАСЕНКО, Георги Баташки, У. БЛИНОВА, Божидар Божилов, Васил Божков, Н. ВРУБЛЬОВССКИЙ, Станислава Георгиева, В. ГЕТМАН, Н. Голишева, Е. Гусева , Дамян Дамянов, Марин Димитров, Николай Иванов, Галя Иванова-Кузманова, Георги Илиев, Калин Йоновски, Йонка Йотова, В. КЕРИМОВ, Диана Крумова, Радосвета Кръстева-Христова, Тотка Кънева, Румяна Маринова, Васил Меразчиев, Н. МИСЛАВСКАЯ, Михаил Дочев, Румяна Михайлова, Т. Неселовская , Н. Новикова , И. ОСИПОВА, Н. ПАРАСОЦКАЯ, Любен Петров, С. ПОЛЕНОВА, Росица Симеонова, В. ТЕРЕХОВА, Н. УХТЕЕВА, Цветан Цветков, Г. ЧЕРНЕЦКАЯ
Издателство: ПМБ Финакадемия, 2008
ISBN: 978-5-7942-0564-0
Страници: 391

Заглавие на публикацията: Счетоводната политика в България и Русия: Теория и практика
Съавтори: Михаил Дочев, Йонка Йотова, Екатерина Аверкович, Васил Божков, Васил Меразчиев, Любен Петров, Георги Илиев, Георги Баташки, Дамян Дамянов, Росица Симеонова, Галя Иванова-Кузманова, Диана Ималова, Станислав Александров
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2006
ISBN: 978-954-23-0286-5
Страници: 379

Тип: Студия (5)
Заглавие на публикацията: Класифициране, оценяване и възможности за текущо счетоводно отчитане на производни финансови инструменти
Съавтори: Ирина Пъшева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.26, с.45-78
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Същност, организация и моделиране на счетоводната политика в нефинансовите предприятия
Съавтори: Агнеса Аспарухова, Радосвета Кръстева-Христова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.20, с.271-300
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Някои проблеми на обучението по счетоводство в държавните висши икономически училища в РБългария и възможности за оптимизирането му в СА “Д. А. Ценов” – Свищов
Съавтори: Радосвета Кръстева-Христова, Галя Иванова-Кузманова, Станислав Александров, Божидар Божилов, Калин Йоновски, Цветан Цветков
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.507-527
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Симбиозата между счетоводство и управление в дружествата със специална инвестиционна цел
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2008, бр.CX, с.7-70
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 0861-8054
Страници: 64

Заглавие на публикацията: Имуществото и дейността на инвестиционното дружество през призмата на счетоводството
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2003, бр.Том CII, с.293-336
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 0861-8054
Страници: 44

Тип: Статия (19)
Заглавие на публикацията: Contemporary tax aspects of the results of the activities of collective investment schemes and companies with special investment aim in Bulgaria
Издателство: СЕКВОЙЯ, 2019
ISBN: 978-5-907110-37-3
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Проф. д-р ик.н. Дамян Дамянов - живот, отдаден на счетоводната теория и практика
Съавтори: Галина Чиприянова
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.CXX, с.291-299
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 0861-8054
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Актуални съдържателни и ограничителни моменти на документирането в счетоводството
Издание: Бизнес управление, 2014, бр.3, с.5-14
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 0861-6604
Страници: 10

Заглавие на публикацията: За професионално-етичните дилеми в счетоводната професия
Съавтори: Ралица Данчева
Издателство: Житомирський державний технологiчний унiверситет, 2013
ISBN: 978-966-683-391-7
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Признаването и оценяването на биологични активи и селскостопанска продукция през призмата на счетоводството
Издание: Народностопански архив, 2012, бр.4, с.29-36
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0323-9004
Страници: 8

Заглавие на публикацията: За логическата ос при конфигурацията на индивидуалния сметкоплан в юридическите лица с нестопанска цел
Издание: Бизнес управление, 2012, бр.2, с.7-20
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0861-6604
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Особености на оценяването при счетоводното отчитане на обектите за секюритизация в дружествата със специална инвестиционна цел
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0436-4
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Влияние на финансовите злоупотреби върху състоянието на капиталовия пазар у нас и възможности за тяхното противодействие
Издание: Диалог, 2008, бр.2, с.15-24
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 1311-9206
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Счетоводни аспекти на доверителното управление на ценни книжа и финансови инструменти
Издание: Бизнес управление, 2008, бр.1, с.40-59
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 0861-6604
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Нови моменти в отчетността и контрола върху капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
Издание: Финанси и право, 2007, бр.2, с.78-83
Издателство: Труд и право, 2007
ISSN: 1312-949X
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Счетоводна политика – същност и особености в небанковите инвестиционни посредници
Издание: Бизнес управление, 2007, бр.2, с.54-66
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 0861-6604
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Дружествата със специална инвестиционна цел през призмата на счетоводството
Издание: Народностопански архив, 2006, бр.1, с.28-34
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 0323-9004
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Договорните фондове - традиции и перспективи за развитие у нас
Издание: Бизнес управление, 2005, бр.4, с.32-39
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISSN: 0861-6604
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Дружествата със специална инвестиционна цел като нов правен субект в областта на капиталовите пазари
Издание: Бизнес управление, 2004, бр.3, с.36-43
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISSN: 0861-6604
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Управленската структура – необходима предпоставка за осъществяване дейността на инвестиционното дружество
Издание: Диалог, 2003, бр.1, с.70-76
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1311-9206
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Отчитане на портфейлите от ценни книжа в инвестиционните дружества
Издание: Бизнес управление, 2002, бр.4, с.63-73
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 0861-6604
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Формиране на счетоводната политика в предприятието
Съавтори: Любен Петров
Издание: Бизнес управление, 2002, бр.2, с.24-34
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISSN: 0861-6604
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Счетоводните сметки в информационното осигуряване на портфейла на инвестиционното дружество
Издание: Делова седмица, 2001, бр.34, с.5-6
Издателство: Делова седмица Консулт ЕООД, 2001
ISSN: 0861-6272
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Инвестиционното дружество като финансов субект (Бизнес-управленски аспекти)
Издание: Бизнес управление, 2001, бр.1, с.109-116
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISSN: 0861-6604
Страници: 8

Тип: Доклад (22)
Заглавие на публикацията: Същност и възможности за счетоводно отчитане на специализираните пенсионни резерви в пенсионноосигурителните дружества
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Дистанционното обучение по счетоводство във висшето икономическо училище - състояние и възможности
Издателство: Издателски комплекс - УНСС, 2020
ISBN: 978-619-232-278-6
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Земеделският счетоводен отчет като необходима база от данни за целите на системата за земеделска счетоводна информация
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1762-3
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Обучението по счетоводство във висшето училище като предпоставка за успешна професионална реализация на дипломираните икономист-счетоводители
Издателство: Икономически университет - Варна, 2019
ISBN: 978-954-21-1001-9
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Актуални аспекти в международната счетоводна стандартизация на финансовите инструменти
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1734-0
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Професионалната етика в счетоводството - предпоставка за повишаване качеството на осъществяваната дейност
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1378-6
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Особености в съдържанието на публично представяната периодична отчетна информация от дружествата със специална инвестиционна цел
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1371-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Качеството на счетоводната информация във финансовия отчет и съпътстващите го документи като фактор за вземане на адекватни бизнес решения
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1239-0
Страници: 5

Заглавие на публикацията: За основополагащото значение на нормативно регламентираните принципи и изисквания при изграждане на счетоводната система в предприятието
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1186-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Актуални аспекти на дистанционното обучение по счетоводство и одит на нефинансовите предприятия в ОКС "Магистър" към СА "Д. А. Ценов"
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-103-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Факултет "Финанси", факултет "Стопанска отчетност" - 60 години - традиции, иновации, лидерство
Съавтори: Румяна Лилова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Обучението по счетоводство в специалност "Счетоводство и контрол" при СА "Д. А. Ценов" - симбиоза между теория и практика
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0910-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Счетоводни аспекти на признаването и оценяването на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0804-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: За същността и нормативната регламентация на счетоводната политика в нефинансовите предприятия у нас
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0774-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Особености в заключителния етап от дистанционното обучение и дипломирането на студентите в ОКС "Магистър" по счетоводство и одит на нефинансовите предприятия към СА "Д.А.Ценов"
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Счетоводни аспекти на признаването и отписването на финансови инструменти в предприятието
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0678-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Дистанционното обучение по счетоводство и одит на нефинансовите предприятия в ОКС "Магистър" към СА "Д. А. Ценов" - състояние и перспективи (резюме)
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0427-2
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Дистанционното обучение по счетоводство и одит на нефинансовите предприятия в ОКС “Магистър” към СА “Д. А. Ценов” – състояние и перспективи
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0487-6
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Общото и особеното в счетоводната политика на небанковите инвестиционни посредници
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2007
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Дейността на предприятията за колективно инвестиране в ценни книжа у нас в условията на евроинтеграционните процеси (данъчни аспекти)
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0319-X
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Участники рынка капитала Республики Болгарии – состояние и перспективы
Издателство: Економiчна думка, 2001
ISBN: 966-654-007-X
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Съдържателни и ограничителни моменти в имуществото на инвестиционното дружество като отчетна категория
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0032-8
Страници: 6

Тип: Учебник (17)
Заглавие на публикацията: Независим финансов одит
Съавтори: Станислав Александров, Галя Иванова-Кузманова
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1662-6
Страници: 182

Заглавие на публикацията: Одит на финансовите отчети
Съавтори: Галя Иванова-Кузманова, Станислав Александров
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1520-9
Страници: 179

Заглавие на публикацията: Основи на счетоводството
Съавтори: Михаил Дочев
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1331-1
Страници: 150

Заглавие на публикацията: Отчитане на сделки с дългови инструменти
Съавтори: Иван Андреев
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1519-3
Страници: 267

Заглавие на публикацията: Отчитане на сделки с финансови инструменти
Съавтори: Ралица Данчева, Любен Петров
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1404-2
Страници: 206

Заглавие на публикацията: Счетоводство на инвестиционните предприятия
Съавтори: Ралица Данчева, Тодор Тодоров
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1634-3
Страници: 151

Заглавие на публикацията: Основи на счетоводството
Съавтори: Михаил Дочев
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1019-8
Страници: 239

Заглавие на публикацията: Отчитане на сделки с финансови инструменти
Съавтори: Любен Петров, Ралица Данчева
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1011-2
Страници: 207

Заглавие на публикацията: Независим финансов одит
Съавтори: Галя Иванова-Кузманова, Станислав Александров
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 9789542309871
Страници: 158

Заглавие на публикацията: ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Съавтори: Галя Иванова-Кузманова, Станислав Александров
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0942-0
Страници: 180

Заглавие на публикацията: Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2013
ISBN: 978-954-23-0821-8
Страници: 172

Заглавие на публикацията: Отчитане на сделки с дългови инструменти
Съавтори: Иван Андреев
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0877-5
Страници: 213

Заглавие на публикацията: Счетоводство
Съавтори: Михаил Дочев, Иван Андреев, Галина Чиприянова
Издателство: Фабер, 2013
ISBN: 978-954-400-817-8
Страници: 644

Заглавие на публикацията: Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0757-0
Страници: 162

Заглавие на публикацията: Счетоводство на инвестиционното предприятие
Съавтори: Любен Петров
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0665-8
Страници: 148

Заглавие на публикацията: Счетоводство на инвестиционното предприятие
Съавтори: Любен Петров
Издателство: Фабер, 2009
ISBN: 978-954-400-026-4
Страници: 144

Заглавие на публикацията: Счетоводство на инвестиционното предприятие
Съавтори: Любен Петров
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0378-7
Страници: 144

Тип: Учебно помагало (22)
Заглавие на публикацията: Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство за магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия"
Съавтори: Галя Иванова-Кузманова, Галина Чиприянова, Росица Симеонова, Станислав Александров
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1098-3
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Счетоводство (свитък с учебни материали за самоподготовка)
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Отчитане на сделки с финансови инструменти (свитък с учебни материали за самоподготовка)
Съавтори: Ралица Данчева
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство за магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия"
Съавтори: Дамян Дамянов, Марин Димитров, Екатерина Аверкович, Васил Божков, Любен Петров, Георги Илиев, Михаил Дочев, Галя Иванова-Кузманова, Росица Симеонова, Станислав Александров
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0936-9
Страници: 239

Заглавие на публикацията: Одит на финансовите отчети
Съавтори: Галя Иванова-Кузманова, Станислав Александров
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Основи на счетоводството (сборник от решени и нерешени тестове и задачи)
Съавтори: Радосвета Кръстева-Христова, Михаил Дочев, Румяна Михайлова, Божидар Божилов, Иван Андреев, Цветан Цветков, Ралица Данчева, Тодор Тодоров
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0945-1
Страници: 184

Заглавие на публикацията: Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство за магистърска програма “Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”
Съавтори: Дамян Дамянов, Марин Димитров, Георги Илиев, Васил Божков, Любен Петров, Екатерина Аверкович, Михаил Дочев, Росица Симеонова, Станислав Александров, Галя Иванова-Кузманова, Станислава Георгиева
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0486-9
Страници: 221

Заглавие на публикацията: Счетоводство (сборник от решени и нерешени тестове, задачи и казуси)
Съавтори: Михаил Дочев, Екатерина Аверкович, Васил Божков, Любен Петров, Георги Илиев, Галя Иванова-Кузманова, Станислав Александров, Диана Ималова, Станислава Георгиева, Румяна Михайлова, Божидар Божилов, Калин Йоновски, Цветан Цветков, Радосвета Кръстева-Христова, Иван Андреев
Издателство: Фабер, 2010
ISBN: 978-954-400-238-1
Страници: 235

Заглавие на публикацията: Сделки с ценни книжа и финансови инструменти
Съавтори: Любен Петров
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0437-1
Страници: 180

Заглавие на публикацията: Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство за магистърска програма “Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”
Съавтори: Дамян Дамянов, Марин Димитров, Васил Божков, Любен Петров, Екатерина Аверкович, Георги Илиев, Михаил Дочев, Росица Симеонова, Станислав Александров, Галя Иванова-Кузманова, Станислава Георгиева, Радосвета Кръстева-Христова
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0434-0
Страници: 138

Заглавие на публикацията: Основи на счетоводството - сборник от задачи, тестове и казуси
Съавтори: Михаил Дочев, Станислава Георгиева, Божидар Божилов, Румяна Михайлова, Калин Йоновски, Радосвета Кръстева-Христова, Цветан Цветков, Игнат Папазов
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-400-008-0
Страници: 174

Заглавие на публикацията: Сделки с ценни книжа и финансови инструменти /свитък с учебни материали за самоподготовка/
Съавтори: Любен Петров
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Счетоводство на инвестиционните предприятия /ръководство за дистанционно обучение/
Съавтори: Любен Петров
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 53

Заглавие на публикацията: Счетоводство на инвестиционните предприятия /свитък с учебни материали за самоподготовка/
Съавтори: Любен Петров
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 19

Заглавие на публикацията: Сделки с ценни книжа и финансови инструменти
Съавтори: Любен Петров
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN: 978-954-23-0329-9
Страници: 144

Заглавие на публикацията: Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство за магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия"
Съавтори: Дамян Дамянов, Марин Димитров, Михаил Дочев, Георги Илиев, Васил Божков, Екатерина Аверкович, Любен Петров, Росица Симеонова, Станислав Александров, Галя Иванова-Кузманова, Станислава Георгиева, Радосвета Кръстева-Христова
Издателство: Фабер, 2008
ISBN: 978-954-775-925-1
Страници: 118

Заглавие на публикацията: Основи на счетоводството /Ръководство за дистанционно обучение/
Съавтори: Любен Петров
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 80

Заглавие на публикацията: Основи на счетоводството /Свитък с учебни материали за самоподготовка/
Съавтори: Любен Петров
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство за магистърска програма “Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия"
Съавтори: Дамян Дамянов, Любен Петров, Васил Божков, Георги Илиев, Екатерина Аверкович, Михаил Дочев, Росица Симеонова, Станислав Александров, Галя Иванова-Кузманова, Станислава Георгиева
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0328-2
Страници: 105

Заглавие на публикацията: Сделки с ценни книжа и финансови инструменти /свитък с учебни материали за самоподготовка/
Съавтори: Любен Петров
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Счетоводство Сборник от зодочи, казуси и тестове
Съавтори: Румяна Михайлова, Екатерина Аверкович, Любен Петров, Васил Божков, Георги Илиев, Галя Иванова-Кузманова, Божидар Божилов, Станислав Александров, Цветан Цветков, Станислава Георгиева
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN:
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Сборник от задачи, тестове и казуси по основи на счетоводството
Съавтори: Михаил Дочев, Станислав Александров, Румяна Михайлова, Божидар Божилов, Цветан Цветков
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN:
Страници: 106