Национално ученическо състезание в направления икономикс и предприемачество


Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността имат удоволствието да поканят учениците от 11 и 12 клас  на средните училища
в Република България да вземат участие в организираното на  15 март 2019 г.
Национално ученическо състезание  
в направления:
• Икономикс
• Предприемачество

За повече информация:  ТУК

Формуляр за участие: ТУК

Плакат: ТУК

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие (по имейл):
11 март 2019 г. (понеделник), включително.

Контакти:
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
гр. Свищов, п.к. 5250, ул. Емануил Чакъров № 2
тел. (0631) 66 437, e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg
гл. ас. д-р Юлиян Господинов – Координатор/Образователен маркетинг (тел. 0887 63 00 33)