Национално ученическо състезание в 7 направления


Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов
и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
имат удоволствието да поканят учениците от 11-ти и 12-ти клас на средните училища
в Република България да вземат участие в организираното на 
16 ноември 2018 г. (петък)

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

в направления:

•    УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
•    СЧЕТОВОДСТВО
•    ПРОЕКТИРАНЕ НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
•    ТУРИЗЪМ
•    МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ
•    МАРКЕТИНГ
•    МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС

За повече информация:  ТУК

Формуляр за участие: ТУК

Плакат: ТУК

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие (по имейл):
12 ноември 2018 г. (понеделник), включително.

Контакти:
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
гр. Свищов, п.к. 5250, ул. Емануил Чакъров № 2
тел. (0631) 66 437, e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg
гл. ас. д-р Юлиян Господинов – Координатор/Образователен маркетинг (тел. 0887 63 00 33)