НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СТАТИСТИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов,
катедра „Статистика и приложна математика“, 
специалност „Бизнес статистика и анализи“  и

Кариерен център при  СА „Д. А. Ценов“
по случай 85 години преподаване на статистика в
СА „Д. А. Ценов“ – Свищов  организират

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СТАТИСТИКА
БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Състезанието се провежда под формата на оnline конкурс за ученическо ЕСЕ на тема:

„15 години България в Европейския съюз – статистически измерения на промените“

Конкурсът е за ученици от училищата в страната и чужбина. В състезанието се допускат екипи от ученици или индивидуални участници  под ръководството на техни учители в ролята на ментори.  

Участниците в състезанието следва да подготвят и изпратят своите разработки в обем между 5 и 10 страници като  файл в Word-формат по електронен път на адрес spm@uni-svishtov.bg  В „Subject“/„Тема“ на електронното писмо се записва „NUSS-2022“. Макет на разработката може да бъде изтеглен от ТУК. Заедно с есето следва да се изпрати попълнен формуляр за участие, който може да се изтегли от ТУК.

Всички автори на разработки и техните ментори ще получат сертификати за участието си в състезанието, а най-добре представилите се ще получат грамоти. 

Отличените разработки ще бъдат публикувани в изданието на Националния статистически институт списание „Статистика“, раздел „Информация, рецензии и консултации“.

Важни срокове:
25 март 2022 г.  – изпращане на разработките на e-mail: spm@uni-svishtov.bg;
04 април 2022 г. – обявяване на резултатите от състезанието;
14 април 2022 г. – изпращане грамоти на победителите и сертификати за участниците.

Условията на състезанието и указания за участниците могат да бъдат изтеглени от ТУК.
Плакат: ТУК.

За контакти:
Катедра “Статистика и приложна математика”
Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
ул. ”Ем. Чакъров” №2
гр. Свищов, п.к. 5250,
e-mail:  spm@uni-svishtov.bg
гл. ас. д-р Тихомир Върбанов - тел.: 0883 33 41 98, e-mail: t.varbanov@uni-svishtov.bg
гл. ас. д-р Евгени Овчинников - тел: 0898 68 30 77,  e-mail: e.ovchinnikov@uni-svishtov.bg
facebook: https://www.facebook.com/spm.svishtov