Ръководство

ст. преп. д-р Виктор Монев

ст. преп. д-р Виктор Монев

Вр. ИД Ръководител катедра
Елка Янкова

Елка Янкова

Инспектор катедри

Академичен състав