ст. преп. д-р Маргарита Михайлова

ст. преп. д-р Маргарита Михайлова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Чуждоезиково обучение"
Длъжност Научен секретар
Звено Катедра "Чуждоезиково обучение"
Длъжност Старши преподавател