Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Чуждоезиково обучение"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Чуждоезиково обучение"
Длъжност Старши преподавател