ст. преп. Елка Узунова

ст. преп. Елка Узунова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Чуждоезиково обучение"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Чуждоезиково обучение"
Длъжност Старши преподавател