Приложение 1

Класиране на проектни предложения - Кампания`2023

Код

Наименование на проектното предложение

Ръководител на проекта

Комплексна оценка на АЕК

Решение на АЕК

Одобрен  бюджет в лв.

Одобрен   бюджет за първа година

Инфраструктурни научноизследователски проекти (двугодишни)

1

ИП3-2023

Повишаване конкурентоспособността на туристическия сектор в България чрез внедряване на иновации

Проф. д-р Марияна Божинова

99,50

Одобрен за финансиране

16131,00

9424,92

2

ИП2-2023

Изследване на потенциала на Big Data и IoT за изграждане на бизнес интелигентна среда

Доц. д-р Веселин Попов

94,50

Одобрен за финансиране

14697,90

7492,07

3

ИП4-2023

Сравнителен анализ на конвенционални статистически методи и изкуствени невронни мрежи при прогнозиране на динамика

Доц. д-р Маргарита Шопова

91,50

Одобрен за финансиране

13950,00

6480,00

4

ИП1-2023

Безопасност и устойчиво развитие: съвременни измерения при събитийния туризъм

Доц. д-р Петя Иванова

85,00

Одобрен за финансиране

6120,00

3379,29

5

ИП5-2023

Състояние на професионалната компетентност в контролните институции в дигитална среда

Доц. д-р Пепа Стойкова

82,50

Одобрен за финансиране

14400,00

5487,85

Научноизследователски проекти (едногодишни)

1

2-2023

Стратегическо изследване на Decision Support System (DSS) при екологичното управление на бизнеса

Доц. д-р Михаил Чиприянов

95,00

Одобрен за финансиране

4167,00

-

2

5-2023

Предизвикателства и възможности пред дигиталното обучение по икономика на поколение Z

Доц. д-р Драгомир Илиев

91,50

Одобрен за финансиране

6000,00

-

3

1-2023

Ефектите на европейската стратегия за устойчивост върху развитието на селското стопанство у нас

Проф. д. ик. н. Таня Горчева

91,00

Одобрен за финансиране

4000,00

-

 

 

Проекти за частично финансиране на научни форуми

1

НФ2-2023

Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи

Доц. д-р Галина Чиприянова

98,00

Одобрен за финансиране

5850,00

-

2

НФ3-2023

Глобални дилеми и регионални перспективи пред публичната администрация

Доц. д-р Христо Сирашки

98,00

Одобрен за финансиране

3516,85

-

3

НФ1-2023

Глобална икономика и бизнес

Доц. д-р Здравко Любенов

97,50

Одобрен за финансиране

3105,00

-

4

НФ4-2023

Кръгла маса "БИЗНЕС ЛИНГВА”

ст. преп. д-р Виктор Монев

73,50

Одобрен за финансиране

510,03

-