Публикации на ст. преп. д-р Венцислав Везиров

Тип: Монография (2)
Заглавие на публикацията: Художествената литература в обучението по немски като чужд език
Издателство: Славена , 2020
ISBN: 978-619-190-161-6
Страници: 166

Заглавие на публикацията: Немската литература и култура в задължителното учебно съдържание по литература в българското училище - исторически и съвременни аспекти
Издателство: Славена , 2016
ISBN: 978-619-190-044-2
Страници: 200

Тип: Студия (2)
Заглавие на публикацията: Христо Смирненски и Германската революция от 1918 - 1919 г.
Издание: АЗ-БУКИ, 2015, бр.5, с.518-524
Издателство: Аз Буки, 2015
ISSN: 0861-3990
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Немската литература в учебните програми на българското училище
Издателство: Диалог, 2014
ISBN:
Страници: 0

Тип: Статия (5)
Заглавие на публикацията: Гео Милев и революцията в Германия през 1918 г.
Издателство: Славена , 2016
ISBN: 978-619-190-050-3
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Литературното образование и проблемът свое-чуждо в българското училище от Освобождението до първото десетилетие на ХХ век
Издание: Български език и литература, 2014, бр.1, с.54-62
Издателство: Аз Буки, 2014
ISSN: 0323-9519
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Zum Pathos von Wörtern in der deutschen Kulturgeschichte
Издателство: Диалог, 2012
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Двете тенденции в търсенето на немската културна идентичност
Издателство: Списание "Диалог", 2003
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Средновековното суеверие
Издание: Философия, 1998, бр.2, с.33-34
Издателство: МОМН, 1998
ISSN: 0861-6302
Страници: 2

Тип: Доклад (6)
Заглавие на публикацията: ОСНОВНИ МОМЕНТИ В СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
Съавтори: Галя Георгиева, Станислав Александров
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1151-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Роман "Ослепление"Элиаса Канетти. Язык как акустическая маска (Романът "Заслепението" на Елиас Канети. Езикът като акустическа маска)
Издателство: СПбГЭУ, 2016
ISBN: 978-5-7310-3372-5
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Кафка и Канети. Философски паралели
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1093-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Педагогическите идеи от Германия и литературното обучение в България
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1005-1
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Мисъл без свят и човекът без качества. Не-четенето на книги като културен феномен
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0799-0
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Предприемачество и мотивация
Издание: Годишник на Международен колеж Албена, 2012, бр.5 част 1, с.247-250
Издателство: Б. и., 2012
ISSN: 1312-6539
Страници: 4

Тип: Учебник (6)
Заглавие на публикацията: Deutsch Interaktiv (Дойч Интерактив )
Издателство: Фабер, 2016
ISBN: 978-619-00-0422-6
Страници: 288

Заглавие на публикацията: Business Kommunikation Deutsch (Икономически немски език)
Съавтори: Виктор Монев
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0824-9
Страници: 176

Заглавие на публикацията: Einführungskurs Deutsch (Встъпителен курс по немски език)
Съавтори: Виктор Монев
Издателство: Абагар, 2012
ISBN: 978-954-427-957-8
Страници: 176

Заглавие на публикацията: Business Kommunikation in Deutsch Stufe A2 (Бизнес комуникации на немски език ниво А2)
Съавтори: Виктор Монев
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN:
Страници: 132

Заглавие на публикацията: Einführungskurs Deutsch Teil 1 (Встъпителен курс по немски език І. част)
Съавтори: Виктор Монев
Издателство: Абагар, 2005
ISBN: 954-427-662-9
Страници: 141

Заглавие на публикацията: Einführungskurs Deutsch Teil 2 (Встъпителен курс по немски език ІІ. част)
Съавтори: Виктор Монев
Издателство: Абагар, 2004
ISBN: 954-427-597-5
Страници: 155