ст. преп. д-р Венцислав Везиров

Образование и квалификация:
Институция: ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", България, Велико Търново
Образователна степен: Доктор, от 01.11.2015 до 26.07.2016
Институция: ВТУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", България, ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Образователна степен: МАГИСТЪР, от 01.10.1989 до 03.06.1994
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. ЦЕНОВ", България, Свищов
Заемана длъжност: СТАРШИ ПРЕПОДАВАТЕЛ, от 05.03.1996
Работодател: доц. д-р Милен Михов, народен представител, България, София
Заемана длъжност: Съветник, от 15.05.2017
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
немски C2 C2 C2 C2 C2
Проекти:
не е посочено