Публикации на гл. ас. д-р Владимир Кръстев

Тип: Студия (3)
Заглавие на публикацията: Mangasarian-type sufficient optimality conditions for age-structured control problems with state constraints. An application to investment in vintage capital
Издание: Serdica mathematical journal, 2013, бр.39, с.155-188
Издателство: Bulgarian Academy of Sciences, 2013
ISSN: 1310-6600
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Arrow-type sufficient conditions for optimality of age-structured control problems
Издание: Central European Journal of Mathematics., 2013, бр.11, с.1094-1111
Издателство: Springer, 2013
ISSN: 1895-1074
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Ценови модели в българската и европейската практика
Съавтори: Румяна Лилова
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0056-5
Страници: 21

Тип: Статия (1)
Заглавие на публикацията: Съставяне на транспортни задачи.
Издание: Народностопански архив, 1998, бр.3, с.59-62
Издателство: АИ Ценов, 1998
ISSN: 0323-9004
Страници: 4

Тип: Доклад (5)
Заглавие на публикацията: The repayment of a loan with equal payments and the minimization of the credit risk
Издание: AIP Conference Proceedings, 2018, бр.2048, с.1-7
Издателство: American Institute of Physics, 2018
ISSN: 1551-7616
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Optimal dynamic advertising strategy under age-specific market segmentation
Издание: AIP Conference Proceedings, 2011, бр.1410, с.296-302
Издателство: American Institute of Physics, 2011
ISSN: 1551-7616
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Convexity of the objective functional on some optimal control problems.
Издателство: Union of Bulgarian Mathematicians, 2006
ISBN: 954-8880-23-7
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Моделиране на ценовото поведение при навлизане на конкурент в пазар на стоки за еднократна употреба
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0158-8
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Адекватност на моделите за разкрояване на линейни материали.
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 6

Тип: Учебно помагало (1)
Заглавие на публикацията: Ръководство по математика ІІ
Съавтори: Стефан Стефанов, Йордан Кръстев, Веселка Георгиева
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 272