гл. ас. д-р Таня Тодорова

гл. ас. д-р Таня Тодорова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Обща теория на икономиката"
Длъжност Научен секретар
Звено Катедра "Обща теория на икономиката"
Длъжност Главен асистент