доц. д-р Симеонка Петрова

доц. д-р Симеонка Петрова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Търговски бизнес"
Длъжност Доцент
Звено Списание "Бизнес управление"
Длъжност Член на редакционен съвет