Публикации на ст. преп. Румяна Денева

Тип: Доклад (3)
Заглавие на публикацията: The Challenge of Teaching Grammar in Business English
Съавтори: Лиляна Атанасова
Издателство: СПбГЭУ, 2014
ISBN: 978-5-7310-3059-5
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Teaching and promoting speaking in a second language
Съавтори: Лиляна Атанасова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0910-9
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Бизнес английски и граматика - проблеми и начини за тяхното разрешаване
Съавтори: Лиляна Атанасова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0799-0
Страници: 6

Тип: Учебник (7)
Заглавие на публикацията: Business Matters 1 - NEW revised edition
Съавтори: Лиляна Атанасова, Цветана Шенкова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1143-0
Страници: 125

Заглавие на публикацията: Business Matters 2
Съавтори: Лиляна Атанасова, Цветана Шенкова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1032-7
Страници: 136

Заглавие на публикацията: Business Matters 1
Съавтори: Лиляна Атанасова, Цветана Шенкова
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0995-6
Страници: 126

Заглавие на публикацията: Business Matters
Съавтори: Лиляна Атанасова, Цветана Шенкова
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2010
ISBN: 978-954-23-0477-7
Страници: 246

Заглавие на публикацията: Business Issues
Съавтори: Лиляна Атанасова, Цветана Шенкова
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2008
ISBN: 978-954-23-0398-5
Страници: 198

Заглавие на публикацията: English - an Introductory Course for Students of Economics
Съавтори: Лиляна Атанасова
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN: 954-23-0107-3
Страници: 40

Заглавие на публикацията: English for Students of Economics
Съавтори: Лиляна Атанасова, Елка Узунова, Милена Динчева, Цветана Шенкова, Даниела Стоилова, Венцислав Диков
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 196

Тип: Учебно помагало (6)
Заглавие на публикацията: Практическа английска граматика за студенти по икономика
Съавтори: Иванка Борисова, Елка Узунова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN: 978-954-23-1663-3
Страници: 150

Заглавие на публикацията: Кратка английска граматика с упражнения - помагало към учебника "Business Matters"
Съавтори: Лиляна Атанасова, Елка Узунова, Иванка Борисова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 144

Заглавие на публикацията: Six Sample Tests in English+ for the Admission Exam at "D.A.Tsenov" Academy of Economics
Съавтори: Лиляна Атанасова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0822-5
Страници: 54

Заглавие на публикацията: Кратка английска граматика с упражнения
Съавтори: Лиляна Атанасова, Иванка Борисова, Радка Василева
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0495-1
Страници: 172

Заглавие на публикацията: Тестови стратегии и примерни тестове за кандидатстудентски изпит по английски език в СА "Д.А.Ценов"
Съавтори: Венцислав Диков, Маргарита Михайлова, Лиляна Атанасова, Даниела Стоилова, Цветана Шенкова, Елка Узунова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0494-4
Страници: 85

Заглавие на публикацията: Примерни варианти за кандидатстудентски изпит по английски език
Съавтори: Лиляна Атанасова, Елка Узунова, Ивелина Петрова, Цветана Шенкова, Венцислав Диков
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN:
Страници: 36