ст. преп. Румяна Денева

Образование и квалификация:
Институция: ВТУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", България, ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Образователна степен: МАГИСТЪР, от 15.09.1990 до 01.06.1996
Позиции:
Работодател: СА 'Д.А.Ценов', България, Свищов
Заемана длъжност: старши преподавател, от 2009
Работодател: СА "Д. А. ЦЕНОВ", България, Свищов
Заемана длъжност: ПРЕПОДАВАТЕЛ, от 28.02.2000
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
английски език C2 C2 C2 C2 C2
Проекти:
Организация: СА"Д. А. Ценов" , България, , Свищов
Заглавие: Чуждоезиковото обучение-предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование , от 15.03.2012 до 15.11.2012
Описание: Проект No. К5 - 2012 при ИНИ, СА"Д.А.Ценов"
Организация: СА"Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Сравнително изследване на ИКТ-базирани и конвенционални методи за проверка на знанията и уменията на обучаемите. , не е посочено до 2009