Публикации на ст. преп. Петранка Евтимова

Тип: Доклад (9)
Заглавие на публикацията: Создание современных актуальных учебников и учебных пособий в сфере высшего образования – преимущество иновативной и предприимчивой академической мысли …… (Създаване на съвременни актуални учебници и учебни пособия в сферата на висшето образование - предимство на иновативната и предприемчива академична мисъл ...)
Издателство: СПбГЭУ, 2014
ISBN: 978-5-7310-3059-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Учебникът като проекция на динамичните обществени и научни промени.
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Педагогическият модел на учебника за езиково обучение в началото на XXI век.
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0799-0
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Трудности при обучението на студенти-икономисти, специалност "Икономика на туризма" по два чужди езика.
Съавтори: Елка Узунова
Издателство: ГорексПрес, 2012
ISBN: 978-954-616-221-2
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Бикултурен подход в обучението по бизнес комуникации на чужд език.
Съавтори: Елка Узунова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Подходи и методи в обучението на студенти-икономисти изучаващи два чужди езика в СА "Д.А.Ценов" - Свищов.
Съавтори: Елка Узунова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Билингвистични и мултилингвистични компетенции - важен фактор за изграждане на професионалните компетенции на студентите икономисти от СА "Д.А.Ценов" - Свищов
Съавтори: Елка Узунова
Издание: Годишник на Международен колеж Албена, 2012, бр.т.5, част 1, с.99-106
Издателство: Б. и., 2012
ISSN: 1312-6539
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Създаването на съвременни учебници и учебни пособия в сферата на висшето образование - предимство на иновативната и предприемчива академична мисъл.
Съавтори: Елка Узунова
Издание: Годишник на Международен колеж Албена, 2012, бр.т.5, част 1, с.114-119
Издателство: Б. и., 2012
ISSN: 1312-6539
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Преподавание русского языка как иностранного в высшем экономическом училище. (Обучението по руски език в качеството му на чужд във Висше икономическо училище.)
Издателство: Астарта, 2006
ISBN:
Страници: 3

Тип: Учебник (3)
Заглавие на публикацията: Русский язык
Съавтори: Ирина Иванова, Вера Статева
Издателство: Абагар, 2013
ISBN: 978-619-168-053-5
Страници: 246

Заглавие на публикацията: Русский язык Учебник (Руски език Учебник)
Съавтори: Вера Статева, Ирина Иванова
Издателство: Абагар, 2010
ISBN: 978-954-427-905-9
Страници: 235

Заглавие на публикацията: Бизнес-коммуникации на русском языке уровень А2 (Бизнес-комуникации на руски език ниво А2)
Съавтори: Пламен Петков
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 222

Тип: Учебно помагало (1)
Заглавие на публикацията: Примерни варианти за кандидатстудентския изпит по руски език
Съавтори: Ирина Иванова, Вера Статева
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 30