ст. преп. Петранка Евтимова

Образование и квалификация:
Институция: ВТУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", България, ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Образователна степен: МАГИСТЪР, от 01.10.1981 до 09.09.1985
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. ЦЕНОВ", България, Свищов
Заемана длъжност: СТАРШИ ПРЕПОДАВАТЕЛ, от 12.09.1988
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Руски език C2 C2 C2 C2 C2
Английски език A1 A1 A1 A1 A1
Проекти:
Организация: Стопанска Академия Д.А.Ценов" , РБългария , Свищов
Заглавие: Влияние на иновативните компютърни технологии върху ефективността на обучението в СА "Д.А.Ценов" , от 27.04.2009 до 15.11.2011
Описание: Научно-изследователски проект в областта на методиката на преподаване на чужди езици в съвременните условия и влиянието на новите технологични възможности върху този процес.