доц. д-р Мариана Янева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Икономика и управление на туризма"
Длъжност Доцент