доц. д-р Любка Илиева

доц. д-р Любка Илиева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Икономика и управление на туризма"
Длъжност Доцент
Звено Алманах "Научни изследвания"
Длъжност Член на редакционен съвет