Любка Илиева

гл. ас. д-р Любка Илиева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Търговски бизнес"
Длъжност Главен асистент