проф. д-р Красимир Шишманов

проф. д-р Красимир Шишманов

Заемани към момента длъжности:
Звено Органи на управление
Длъжност Председател на Общото Събрание на СА
Звено Център за иновативни образователни технологии
Длъжност Ръководител
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Професор
Звено Списание "Бизнес управление"
Длъжност Зам. главен редактор