проф. д-р Красимир Шишманов

проф. д-р Красимир Шишманов

Заемани към момента длъжности:
Звено Органи на управление
Длъжност Заместник-председател на Общото Събрание на СА
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Професор
Звено Списание "Бизнес управление"
Длъжност Зам. главен редактор