Красимир Шишманов

проф. д-р Красимир Шишманов

Заемани към момента длъжности:
Звено ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Длъжност Заместник-председател на Общото Събрание на СА
Звено КАТЕДРА "БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА"
Длъжност Професор