х. преп. Костадин Башев

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност х. преп.
Звено Център за качество, акредитация и дигитализация на обучението
Длъжност Главен координатор