Публикации на гл. ас. д-р Ангелин Лалев

Тип: Студия (5)
Заглавие на публикацията: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛБОКИ НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ С КРЕДИТНИ КАРТИ
Съавтори: Александрина Александрова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, бр.28, с.39-62
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2020
ISSN: 1312-3815
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Системи за управление на версиите: еволюция, концепция, сравнителен анализ
Съавтори: Богомил Трайков, Веселин Попов, Юрий Кузнецов, Емил Цанов, Асен Божиков
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.22, с.322-351
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Възможности и използване на системите за управление на съдържанието в съвременните бизнес организации
Съавтори: Веселин Попов, Мария Ташкова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.20, с.61-90
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Практически подход при подготовката на миграцията към IPv6
Съавтори: Веселин Попов, Юрий Кузнецов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.274-304
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Изследване възможностите за адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия
Съавтори: Наталия Маринова, Виолета Краева, Петя Емилова, СТЕФАН ПЕТРОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.13, с.179-227
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 49

Тип: Статия (6)
Заглавие на публикацията: Изследване на поддръжката на HTTPS в електронните магазини на малките и средни предприятия в България
Издание: Диалог, 2017, бр.1, с.76-87
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1311-9206
Страници: 12

Заглавие на публикацията: МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ В ПРАКТИКАТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Издание: Бизнес управление, 2017, бр.2, с.42-58
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 0861-6604
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Collaboration In The Context Of Enterprise Content Management
Съавтори: Веселин Попов, Мария Ташкова
Издание: Диалог, 2013, бр.Тематичен I - април, с.51-63
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1311-9206
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Организация на прехода към IPv6
Съавтори: Веселин Попов, Юрий Кузнецов
Издателство: Електронно списание Диалог, 2012
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия
Съавтори: Виолета Краева, Петя Емилова, Наталия Маринова
Издание: Диалог, 2010, бр.юни, с.1-25
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Модерните разпределени информационни системи и корпоративната информационна сигурност
Издание: Бизнес управление, 2008, бр.3, с.93-107
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 0861-6604
Страници: 15

Тип: Доклад (15)
Заглавие на публикацията: MEASURING A COUNTRY’S FISCAL CAPACITY ON THE EXAMPLE OF BULGARIA
Съавтори: Александрина Александрова, Виктория Бъзинска
Издателство: Baltijas Starptautiska akademija, 2021
ISBN: 978-9984-47-268-3
Страници: 5

Заглавие на публикацията: THE TOTAL TAXABLE RESOURCE AND THE TAX GAP - INDICATORS FOR MEASURING FISCAL CAPACITY
Съавтори: Танер Исмаилов, Виктория Бъзинска
Издателство: Baltijas Starptautiska akademija, 2021
ISBN: 978-9984-47-268-3
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Deep Neural Networks for Detection of Credit Card Fraud
Издателство: University publishing house "Science and economics", 2019
ISBN: 978-954-21-1004-0
Страници: 12

Заглавие на публикацията: DISTRIBUTED RANDOM NUMBER GENERATION FOR THE NEEDS OF PUBLIC GOVERNANCE
Издателство: ASEM, 2017
ISBN: 978-9975-75-854-3
Страници: 11

Заглавие на публикацията: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОДДРЪЖКАТА НА HTTPS В ЕЛЕКТРОННИТЕ МАГАЗИНИ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1188-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: ADVANCES IN REVISION CONTROL SYSTEMS
Съавтори: Богомил Трайков
Издателство: UNWE, 2015
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Homomorphic Encryption - a New Theoretic Approach Towards Securing The Cloud
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2013
ISBN: 978-954-21-0630-2
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Cloud Computing in Enterprise Content Management
Съавтори: Веселин Попов
Издателство: UNWE, 2013
ISBN: 978-954-92247-4-0
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Lattice-based cryptographic algorithms and their applications in protection of business-related data processing
Издателство: UNWE, 2013
ISBN: 978-954-92247-4-0
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Защитено социално сътрудничество в контекста на управлението на корпоративното съдържание
Съавтори: Веселин Попов
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0774-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Използване на публични облаци за извличане на данни
Издателство: Унив. изд. Стопанство, 2011
ISBN: 978-954-92247-3-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Проблеми и перспективи на клауд компютинг решенията за малкия и средния бизнес в България
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0675-7
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Проблеми при дефиниране на понятието "Информационен грид"
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0295-9
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Приложение на grid computing технологиите за целите на икономическата практика
Издателство: УНСС, 2006
ISBN:
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Grid computing в планирането
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0301-7
Страници: 6

Тип: Учебник (4)
Заглавие на публикацията: Дигитална трансформация на бизнеса
Съавтори: Красимир Шишманов, Наталия Маринова, Мария Ташкова, Искрен Таиров
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-1985-6
Страници: 166

Заглавие на публикацията: Компютърни мрежи
Съавтори: Красимир Шишманов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1890-3
Страници: 220

Заглавие на публикацията: Техническо осигуряване на информационните системи
Съавтори: Красимир Шишманов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1817-0
Страници: 251

Заглавие на публикацията: Въведение в Линукс, том I
Издателство: Онлайн издание, 2019
ISBN: 978-619-91424-1-7
Страници: 334

Тип: Учебно помагало (5)
Заглавие на публикацията: Виртуална изследователска среда
Съавтори: Красимир Шишманов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN: 978-954-23-1609-1
Страници: 98

Заглавие на публикацията: Бизнес информатика - учебно пособие
Съавтори: Асен Божиков, Петър Дачев, Юрий Кузнецов, Емил Цанов, Кремена Маринова-Костова
Издателство: Фабер, 2015
ISBN: 978-619-00-0294-9
Страници: 287

Заглавие на публикацията: БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА - УЧЕБНО ПОСОБИЕ
Съавтори: Петър Дачев, Юрий Кузнецов, Емил Цанов, Кремена Маринова-Костова, Асен Божиков
Издателство: Фабер, 2014
ISBN: 978-619-00-0106-5
Страници: 286

Заглавие на публикацията: Бизнес информатика - учебно пособие
Съавтори: Петър Дачев, Юрий Кузнецов, Емил Цанов, Асен Божиков
Издателство: Фабер, 2012
ISBN: 978-954-400-775-1
Страници: 236

Заглавие на публикацията: Бизнес информатика - учебно пособие
Съавтори: Наталия Маринова, Мария Ташкова, Юрий Кузнецов, Петър Дачев, Асен Божиков
Издателство: Фабер, 2011
ISBN: 978-954-400-548-1
Страници: 217