Стопанска академия организира финален кариерен онлайн форум за ученици, студенти и възпитаници на Академията

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Кариерен център
организира
финален онлайн кариерен форум за 2022/23 г.
за ученици, студенти и възпитаници
на тема „Кариерно ориентиране и консултиране – крачка пред другите в професионалната реализация“
Лектори:

  • Димка Генчева, Кариерен консултант
  • Карина Митева, студент в ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на туризма“ и доброволец към Кариерния център

Дата на събитието: 2 май 2023 г. от 16:00 ч.
Преди провеждането на форума е необходимо да посочите специалности, които са най-предпочитани от вас, като:

  • Учениците избират три специалности, по които биха желали да се обучават.
  • Студентите и възпитаниците избират три специалности, които биха записали като втора специалност или магистърска програма.

Това може да направите в следните две стъпки:
1. Проучване специалностите, които предлага Стопанска академия.  Информацията за всяка специалност (учебен план на обучение и професионалната реализация, която е в КВАЛИФИКАЦИОННАТА ХАРАКТЕРИСТИКА) е на сайта на Академията на следния линк: https://www.uni-svishtov.bg/bg/admission/bachelor/majors
2. Определяне предпочитанията ви за специалности и факторите, които са определящи за избор на специалност и висше училище. Използвайте анонимната анкетна карта от ТУК. 
Сега вие вече сте готови за участие във финалния кариерен форум на 2 май 2023 г. Ще Ви очакваме да се включите в 16:00 ч. в онлайн стаята от ТУК.
Някои въпроси, за които ще говорим:
Кариерната консултация – групова и индивидуална
Какви умения търсят работодателите?
Липсата на опит и умения. Как да се компенсират?
Какво печелим от неквалифицирания труд?
Учене през целия живот.
Как да се подготвим за интервю за работа?
Как да подготвим автобиография?
Попълване на индивидуален кариерен тест.
Подробна информация за събития и форуми, подпомагащи кариерната реализация на ученици, студенти и възпитаници, може да получите от сайта на Стопанска академия:

  • в подраздел „Календар“ в поле „Ученически състезания и кариерни форуми“ ТУК.
  • в раздел „Студентски ресурси“, подраздел „Кариерно развитие“,  в поле  „Кариерно консултиране“ на следния линк:  https://www.uni-svishtov.bg/bg/student-resources/karierno-konsultirane , а така също и в съседните полета „Работа и стажове“ и „Актуално“.

Материалите от форума ще бъдат достъпни за всички, които не са могли да участват в него, след регистрация от ТУК.
Всички участници ще получат електронен сертификат.
За контакти:
Димка Генчева, Кариерен консултант,
e-mail: career@uni-svishtov.bg
Тел.: 0631/66 437
Кариерен център
при Стопанска академия „Д. А. Ценов“-Свищов
https://www.uni-svishtov.bg
@tsenovacademy - Facebook | Instagram
Tsenov Academy -Viber | WhatsApp | Telegram
Кариерен център: https://www.facebook.com/ackkvo