ОКС "Бакалавър" Прием 2017 Кандидатствай Online
ОКС "Бакалавър"
ОКС "Магистър" Прием Март 2017
Факултативно обучение Следдипломно обучение Професионално обучение

Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от конкурсните изпити, провели се на 25.03.2017 г. по дисциплините: „Икономическа география на България“, „Икономика“, „Математика“ и Чужди езици.

Може да проверите Вашия резултат в секция Лични данни
Още »

„Национални дни на кариерата 2017” срещна за десети път свищовските студенти с представители на бизнеса

Десетото за Стопанска академия „Димитър А. Ценов” издание на най-големия форум за студентски стаж и кариера в България - „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот” 2017 отново срещна свищовските студенти с представители на бизнеса. За да представят пред младите хора работни и стажантски позиции, в изложението в Стопанска академия участваха 22 фирми и организации от страната.

Юбилейното за Академията в Свищов издание на националния форум откри ректорът доц. д-р Иван Марчевски. Говорейки за важността на форума и ползите за студентите и за бизнеса, ректорът подчерта, че работата на университетите е не само да подготвят специалисти, но и да осъществяват връзката между работодателите и техните бъдещи сътрудници в лицето на младите хора, които обучават. „В ситуация, когато се твърди, че търсенето на икономисти намалява е много важно да се види, че бизнесът е тук, защото има нужда от млади специалисти с икономическа квалификация и ги търси на правилните места – висшите учебни заведения, в които се подготвят икономисти от дълги години”, каза доц. Марчевски. Той благодари на организаторите от JobTiger, на генералния спонсор Нестле България и на всички участващи фирми за възможностите, които предоставят за младите хора от Стопанска академия. Приветствия към участниците отправиха и официалните гости на откриването: Светлозар Петров – управител на JobTiger; Светла Маринова – представител на Нестле България; Анелия Димитрова – зам.-кмет на община Свищов.

Форумът даде възможност на студентите да получат кариерни съвети и консултации, да коментират с мениджъри и представители на фирмите актуални теми, свързани с пазара на труда, да се информират за предлаганите стажантски програми и свободни работни позиции, да обсъждат с работодателите какви са техните изисквания, да разберат начините за по-успешен кариерен старт. Сред ползите за младите хора бе и осъществяването на пряк контакт с HR-специалисти, чрез който се избягва неудобството на дългия процес по селекция на кандидатстващите за работа. Студентите от Стопанска академия имаха възможност да си подадат документи за кандидатстване без да е необходимо да имат натрупан стаж. За част от младите хора това беше първа среща с работодател в неформална обстановка.

По традиция, през дните на кариерата беше организирано и предварително обучение, което проведе управителят на JobTiger. Той запозна студентите с каналите, по които могат да търсят работни или стажантски позиции, посочи важни детайли при подготовката на автобиография и мотивационно писмо, и им даде ценни съвети как да се подготвят за участието си във форума. Светлозар Петров коментира с младите хора и какво поведение е печелившо по време на интервю за работа.

В рамките на Националните дни на кариерата, в Стопанска академия се проведе и майсторски клас с експерт от практиката. Аглика Адамова – директор „Човешки ресурси” на българска верига ресторанти проведе обучение за студентите от специалност „Икономика на туризма” по дисциплината „Франчайзинг в туризма”. Гост-лекторът представи структурата на веригата и развивания от нея франчайз, отделите във фирмата, позиционирането й на пазара в България и в други страни. Аглика Адамова разказа пред свищовските студенти как фирмата подкрепя младите хора чрез новата си програма за платен стаж, обвързан с издръжката на студенти по време на обучението им във висше училище и осигуряването на работа.

Участници в „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот” 2017 в Стопанска академия:

1. JobTiger 2. Нестле България 3. UniCredit Bulbank 4. Societe Generale Експресбанк 5. RADIOACTIVE INTERNACIONAL RECRUITMENT 6. Bulgarian Online Research 7. SiteGround 8. SITEL 9. Happy Bar & Gril 10. Университетски кариерни центрове 11. Банка ДСК 12. Coca Cola 13. Job Trust Recruitment 14. Cantek 15. WALLTOPIA 16. Център за развитие на човешките ресурси 17. Застрахователна компания „Лев Инс“ АД 18. Съвет по туризъм – Свищов 19. Община Свищов 20. Godzila – food & drink 21. Дирекция „Бюро по труда” – Свищов 22. Център за международна дейност при СА „Д. А. Ценов”

 

Още »

Уважаеми студенти,
не пропускайте уникалния шанс СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “ДИМИТЪР ЦЕНОВ” - СВИЩОВ да се включи в Graduate Survey – проучване сред студентите за предпочитания от тях работодател.
Graduate Survey е мултинационално, независимо проучване, което измерва предпочитанията на младите таланти за качествата, които трябва да притежава според тях Предпочитаният работодател.
Проучването се извършва онлайн чрез попълване на анкета от страна на студентите.
Анкетата може да видите тук: https://www.research.net/r/Bulgaria2017

Очаква се над 75% от студентите в България да попълнят анкетата.
Период на проучването: 09.03.2017 г. - 12.05.2017 г.
Фирма координатор : To The Top Agency

Официален международен сайт на проучването: www.thegraduatesurvey.com

Бъдете активни!

Още »

Национално ученическо състезание в Пловдив проведе Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

Поредното национално ученическо състезание по икономика, което организира Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, се проведе в направление „Митнически и данъчен контрол” за средношколци от три града, обучаващи се в специалност „Митническа и данъчна администрация”. Организатор на състезанието бе катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” при свищовската академия, а домакин на проявата беше Националната търговска гимназия в Пловдив. В надпреварата се включиха и ученици от ПГ по икономика и мениджмънт – Пазарджик и ПГ „В. Димитров” – Мадан.

Приветствие към участниците отправи доц. д-р Росица Колева – декан на факултет „Стопанска отчетност”. Тя апелира към средношколците да покажат придобитите от техните учители знания по изучаваната специалност и да демонстрират такива умения и креативност при решаване на казусите, с които максимално да затруднят журито при определяне на победителите. Доц. Колева благодари на домакините за създадената организация и осигурени условия за провеждане на националното състезание.

В ученическата надпревара участваха общо 40 средношколци, разпределени в 10 отбора. Регламента и подготвения от академичните преподаватели казус разясниха пред учениците доц. д-р Пепа Стойкова и гл. ас. д-р Момчил Антов. В качеството на ментор на всички екипи беше Апостол Шейтанов – студент 4 курс, спец. „Стопански и финансов контрол”. Състезателите бяха поставени в реална среда и се превъплътиха в ролите на митнически и данъчни инспектори.

В първото задание те трябваше да извършат проверка на една вносна операция – фирмата-вносител доставя 3 вида натурални сокове от Чили с контейнер през пристанище Варна-Запад. Преглеждайки представените документи (международна фактура, коносамент и сертификат EUR.1) те трябваше да установят правилното оформяне на подадената от вносителя митническа декларация. На участниците в състезанието бяха предоставени и резултатите от извършена фактическа проверка на контейнера относно вида и количеството на внасяните стоки. Въз основа на контролните си действия, екипите установиха извършването на две нарушения от страна на фирмата-вносител – митническа контрабанда и митническа измама с цел избягване заплащането на вносни митни сборове. Като краен резултат отборите оформяха акт за установяване на митническо нарушения и описваха какви санкции трябва да бъдат наложени на фирмата-вносител. В ролята си пък на данъчни инспектори, средношколците трябваше въз основа на предоставена им информация относно дейността на фирма „Х”, да опишат какви проверки биха извършили за да удостоверят правомерността на декларирани разходи от фирмата за предоставени й транспортни услуги от друга фирма.

Тричленното жури от академичните преподаватели, председателствано от доц. Колева, присъди награди за 1, 2 и 3 място. Като най-добър бе отличен екип №10, в състав Елена Стоилова, Светослав Славчев и Илия Лазаров – от Пловдив, и Габриела Стоянова от Пазарджик. Общото впечатление, което сподели журито бе, че обучението и подготовката на учениците по митнически и данъчен контрол е на много високо ниво, което е предпоставка за бъдещото им професионално развитие в областта на финансовия контрол. По предложение на домакините, това състезание ще стане традиционно и ще се провежда всяка пролет в Националната търговска гимназия в Пловдив.

След състезанието, гл. ас. д-р Момчил Антов представи пред всички участници образователното портфолио на Стопанска академия. Говорейки за начините и сроковете за кандидатстване в свищовското висше училище, той подчерта, че с получения от състезанието сертификат всеки ученик може да бъде приет за студент по първа желана специалност и форма на обучение. Проявеният от страна на средношколците интерес бе насочен и към развиваните в Стопанска академия специалности в ОКС „бакалавър”.

В рамките на състезанието се проведе първата работна среща на екипа от учители от профилирани средни училища, в които се преподава митнически и данъчен контрол, и академични преподаватели от катедра КАСД, който бе създаден в Свищов при провеждане на специализирано обучение. Екипът коментира и набеляза конкретни стъпки за разработване на предложение до МОН за промяна и актуализиране на учебните програми и държавните общообразователни изисквания по тези дисциплини.

 

Още »

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
От 17.04.2017 г./понеделник/ започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2016/2017 год. за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж” 2014-2020 г.
 
Кандидатстването се извършва в следния ред:
От 17.04.2017 год. /понеделник/ до 14.05.2017 год. /неделя  23.59 ч./ - подаване формуляри за кандидатстване за стипендии за специални постижения чрез интернет страницата на проекта:http://eurostipendii.mon.bg/.
От 17.04.2017 год. /понеделник/ до 17.05.2017 год. /сряда/ - подаване на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи /на хартиен носител/ в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, в офиса на отдел „Студентска политика”от понеделник до петък от 8.00 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. – 16.30 ч.
 
Подробности за кандидатстването за проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” може да намерите на :
 
2. в официалната уеб страница на СА „Д. А. Ценов” – Свищов, раздел:„Проекти”, подраздел:„Текущи”, рубрика: Проект BG05M2OP001-2.003 Студентски стипендии – фаза 1”.
 
Изискуеми документи:
1. Онлайн попълнен и разпечатан на хартиен носител формуляр за стипендия за специални постижения от страницата на проекта.
2. Удостоверение за стипендия  за специални постижения от сайта на Академията подписано от научен ръководител и заверено с номер и печат от съответната факултетска канцелария.
3. Пълна разпечатка на разработката на хартиен носител или диск с първа страница на която да е видно имената на студента, специалността и факултетния номер.
4. Копие от сертификат, грамота или друг документ удостоверяващ участието. 
5. Уверение заверено с успех от предходен семестър от факултетската канцелария.
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
ФОРМУЛЯРИТЕ НА УВЕРЕНИЯТА ЗА УСПЕХ ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗАВЕРЕНИ В СЪОТВЕТНАТА ФАКУЛТЕТСКА КАНЦЕЛАРИЯ.
 
Образец на удостоверение за кандидатстване за стипендия за специални постижения ТУК.
 
За контакти:
Отдел „Студентска политика” – 0631/66-371.
 
Още »

Проект на Стопанска академия „Д. А. Ценов”  - „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението” бе одобрен за финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” по процедура  BG05M2OP0Q1-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1”.
Основната цел на проекта е развитие на капацитета на изследователите от СA „Д. А. Ценов“ за постигане на високи резултати в научноизследователската дейност в областта на икономиката, администрацията и управлението. Целите ще бъдат постигнати чрез серия от инициативи за осигуряване на възможности за мобилност на представители на целевата група, квалификация, продължаващо обучение, мотивиране, създаване на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания. Успоредно с това ще бъдат осигурени възможности за достъп до бази данни и научна информация на изследователите от целевата група, подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация, разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми и развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания.

Още »

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани студентите и докторантите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за студентска мобилност с цел обучение през зимен семестър на академичната 2017/2018 г. или практика в чужбина през академичната 2017/2018 г.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление (по образец);
 • уверение от факултетска канцелария, доказващо статут на кандидата и успех от следването до момента;
 • декларация за гражданство и гражданско състояние (по образец);
 • декларация за участие в програма „Еразъм+“ (по образец);
 • декларация по чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛД (по образец);
 • автобиография (по образец на Европас);
 • езиков паспорт (по образец на Европас).

Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от интернет страницата на Еразъм+ офиса при ЦМД:

Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

 • да имат минимално ниво В1/В2 на владеене на езика на приемащата страна или на обучение в чуждестранното висше училище или организация, доказано чрез полагане на езиков изпит за определяне ниво (минимален резултат Добър 4,00);
 • да са граждани на държава, участваща в програма „Еразъм+”, или да имат статут на бежанци, на лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.

- лица, които нямат статут на бежанци, на лица без гражданство или статут на постоянно пребиваващи чужденци в държава, участваща в програма „Еразъм+“, могат да осъществят мобилност, само ако има неусвоени средства;

- лица, които не са български граждани и са одобрени за участие в програма „Еразъм+“, могат да реализират мобилност в родната си държава, само ако липсват други легитимни и одобрени участници.

 • да имат минимален успех от следването до момента Добър 4,00 (за мобилност с цел обучение) и Много добър 4,50 (за мобилност с цел практика), доказан с уверение от факултетската канцелария;
 • да се обучават в редовна, задочна или дистанционна форма и да са:

- студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани минимум за втората учебна година на ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел обучение); 

- студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел практика);

- студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Магистър“; 

- докторанти на СА „Д. А. Ценов“ с утвърден от факултетен съвет индивидуален учебен план и срок на докторантура, изтичащ след приключване на мобилността. 

Краен срок за подаване на документи:
26 април 2017 г. (сряда), 17,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност

Изпит за определяне на ниво на владеене на чужд език:
26 април (сряда) 2017 г., 11,00 часа, 6 ауд.

Информационен ден по програмата:
04 април (вторник) 2017 г., 11,00 часа, кафе-клуб „Салве“.

Допълнителна информация по регламента на кандидатстване:
erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.

Още »

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани преподавателите и служителите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за мобилност на персонал с цел преподаване или обучение в чужбина през зимен семестър на академичната 2017/2018 г.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление (по образец);
 • автобиография (по образец на Европас);
 • езиков паспорт (по образец на Европас);
 • докладна записка на пряк ръководител;
 • декларация по ЗЗЛД;
 • споразумение за мобилност.

Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от интернет страницата на Еразъм+ офиса при ЦМД:

Краен срок за подаване на документи: 28 април 2017 г. (петък), 17,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност.

Допълнителна информация по регламента на кандидатстване:
erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.

 

Още »

Уважаеми студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“,
Заповядайте на Информационен ден по програма „Еразъм+“, който ще се проведе на 04.04.2017 г. (вторник) от 11:00 часа в коктейл-клуб „Салве“. По време на събитието ще бъдат обсъдени въпроси относно възможностите за провеждане на студентска мобилност с цел обучение и практика в чужбина.

Още »

Уважаеми студенти и докторанти,
Икономическият факултет при Университета в Ниш, Сърбия организира международно лятно училище за студенти, което ще се проведе в периода 8-14 юли 2017 г. в х-л „Езеро“ (Борско езеро, Сърбия). Заниманията в лятното училище ще се провеждат под формата на лекции, симулации и уъркшопове. Участието ще предостави възможности за придобиване на допълнителни знания, осъществяване на нови, ползотворни контакти, запознаване с културното и историческо наследство на Сърбия.

По-подробна информация за лятното училище, както и начините за кандидатстване можете да намерите на следния уеб адрес: http://www.eknfak.ni.ac.rs/summerschool/index.html

Още »

Уважаеми колеги,
Катедра „Обща теория на икономиката“ организира публична лекция на тема „Глобалните икономически тенденции и тяхното влияние в България“, която ще се проведе на 26 април 2017 г. от 13.15 ч. в ауд. 10, Ректорат на СА „Д. А. Ценов“.  Гост-лектор ще бъде Евгений Кънев, доктор по икономика, управляващ съдружник на Инвестиционна консултантска компания "Маконис".

 Лекцията е отворена за посещение на всички интересуващи се от разглежданата тема.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Още »

Десето издание на „Национални дни на кариерата” ще се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

Десето издание на най-големия форум в България за студентски стаж и кариера – „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот” ще се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” на 27 март 2017 г. Програмата за юбилейното за свищовската академия издание представиха на пресконференция Светлозар Петров, управител на JobTiger – компанията за комплексни HR услуги, организатор на националния форум и гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова, главен координатор на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността.

„Форумът е най-голямото и значимо кариерно изложение в България от 16 години. За това има заслуга и фактът, че се организира не на база университети, а на база академични градове. Това дава по-добра възможност на млади специалисти от различни висши учебни заведения да се срещнат с множество утвърдени и доказани работодатели на едно място, същевременно позволявайки на компаниите с едно участие да се свържат с хиляди амбициозни студенти и експерти, които търсят сериозна кариерна реализация”, поясни пред медиите Светлозар Петров. Той подчерта, че през годините в изложението са участвали над 206 000 млади хора и над 1000 компании. Повече от 38 000 от посетилите форума студенти са стартирали стаж или кариера. Коментирайки ползите за студентите, които участват в изложението, Светлозар Петров поясни, че обикновено един от шест си намира търсената заетост. Освен това, младите хора имат възможност да си сверят часовника, като разберат какво едни от най-добрите компании изискват и да се запознаят с пазара на труда – кои фирми какви позиции предлагат.

Главният координатор на Академичния кариерен център обяви, че форумът в Стопанска академия ще бъде официално открит в 10:00 часа в клуб „Салве” и ще продължи до 15:00 часа. Тази година, освен студентите, за участие са поканени и всички зрелостници от свищовските средни училища. Посетителите ще могат да се срещнат с ръководители и представители на 20 компании, сред които са Нестле България – генерален спонсор на форума, Coca Cola, Happy, банкови институции и др. Радосвета Кръстева-Христова информира още, че в рамките на Националните дни на кариерата, на 27.03.2017 г. в Стопанска академия. ще се проведе и майсторски клас с експерт от практиката – директор „Човешки ресурси” на верига ресторанти, пред студентите от специалност „Икономика на туризма” по дисциплината „Франчайзинг в туризма”.

Още »

Ноу-хау за ефективни продажби представи пред студенти от Стопанска академия управителят на МЕТРО Плевен

Тренинг за развитие на ключови търговски компетенции на тема: „Основни стъпки на ефективните продажби“, организира Катедра „Търговски бизнес“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Гост-лектор бе Иво Иванов – управител на МЕТРО Плевен, а в практическото обучение участваха над 20 студенти от бакалавърската специалност „Икономика на търговията“ и от МП „Мениджмънт на търговската дейност“, докторанти, обучавани от катедрата и преподаватели от катедрения състав.

Срещата откри доц. д-р Светослав Илийчовски – ръководител на катедра „Търговски бизнес“. Той приветства участниците в практическото обучение и поясни, че целта на проявата е студентите, обучавани в специалността и магистърските програми към катедрата, да получат ценни знания, умения и компетенции за работещи в икономическата практика търговски подходи, техники и инструменти, свързани с организирането и реализирането на процеса на продажбите. „Като организатори, изразяваме надежда, че сред основните ползи от провеждането на днешния тренинг са нашите студенти да получат допълнителна информация за продажбения процес в реална търговска среда и това да допринесе за повишаване на тяхното познание и компетенции“, подчерта доц. Илийчовски. Обвързвайки датата на провеждане на мероприятието със Световния ден на водата, той пожела на студентите да успяват в бъдещата си професионалната практика да управляват ограничени ресурси (каквито са природните) достатъчно успешно, за да постигат успех в своите стопански начинания.

Гост-лекторът запозна аудиторията с „8-те стъпки за професионално посещение при клиентите“, свързани с подготовката, представянето, събирането на информация, убеждаването, приемането на критики, заключението, предаването на информация и окончателния анализ на представянето. Като управител на МЕТРО Плевен, с над 10 годишен професионален опит, Иванов сподели със студентите оригинални търговски решения, свързани с бизнес развитието на търговска верига МЕТРО Cash&Carry България. Лекторът подчерта, че тази търговска верига е на българския пазар вече 18 години и заема достойна бизнес позиция сред най-големите компании за търговия на едро в страната. Базирайки се на световната история, той очерта спецификите на търговската дейност в нашата страна. Посочи детайлни примери за добри практики, както и възможности за елиминиране на неефективни търговски решения. На вниманието на студентите бе представена реализацията на проект за реинженеринг на мърчандайзинга, който в конкретни измерения доказва адекватността на вложените усилия и енергия от страна на мениджърския екип. Подчертано бе, че предприетите правилни и навременни управленски решения рефлектират върху ръста в реализираните приходи, респективно и върху финансовия резултат. 

Иво Иванов коментира логиката на релацията „Наука – Образование – Бизнес“. Осъзнавайки важността на обучението, след придобитата ОКС „магистър“ по икономическа специалност, към настоящия момент Управителят на МЕТРО Плевен е докторант и подчерта ролята на „ученето през целия живот“. Академичният състав следва да сверява часовника си с бизнеса, но обратната зависимост също е от огромно значение.

Срещата предостави възможност за оживена и интересна дискусия, провокирана от лектора. Участващите в тренинга студенти поставиха свои въпроси, свързани с: взаимоотношенията на търговската верига с професионални клиенти; възможностите за коригиране на асортимента в съответствие с потребностите; организирането на рафтовото пространство в магазините на търговската верига и обновеното предлагане на стоки чрез повече палетни зони, в количества и опаковки, които се предпочитат от клиентите при по-ясна ценова комуникация и др.; мероприятията по задържане на клиенти и привличане на нови контрагенти; гъвкавия характер на търговската политика, съобразно ситуацията и конкретния случай.

В рамките на мероприятието, преподавателският състав на катедра „Търговски бизнес“ и представителят на практиката обсъдиха учебна програма от учебния план на МП „Мениджмънт на търговската дейност“. След като се запозна с настоящото съдържание на дисциплината „Търговски мениджмънт“, Иванов подготви писмена референция, в която изрази своето мнение за логиката и обхвата на конкретните теми и въпроси. Предложи добавянето на още един конкретен аспект, който би предал завършеност на учебния материал.

В края на практическото обучение организаторите обобщиха, че проведеният тренинг създава взаимни ползи за участващите страни – обучаващи и обучавани, защото познаването и прилагането на ефективни продажбени решения са важна предпоставка за професионалните резултати на търговеца да продава повече, да печели повече и да успява повече.

Още »

Студенти дискутираха в Стопанска академия добри и негативни практики в устойчивото развитие на туризма

Световната туристическа организация определя 2017 г. за международна година на устойчив туризъм за развитие. Под този надслов се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, организирана от катедра „Икономика и управление на туризма” студентска среща-дискусия. Събитието бе част от проявите, посветени на деня на студента от специалност „Икономика на туризма” в свищовското висше училище. В дискусията с презентации участваха студенти от 3 и 4 курс на спец. „Икономика на туризма”. 

В обръщението си към участниците, модераторът на форума доц. д-р Петя Иванова – ръководител на катедрата-организатор подчерта, че устойчиво е онова развитие, при което настоящето поколение задоволява своите потребности без да накърнява възможността на бъдещото поколение да задоволява своите потребности. Тя припомни, че идеята за устойчиво развитие възниква през 1972 г. на известната Стокхолмска конференция по околна среда, на която се заражда идеята за икономическо развитие, което да бъде в съответствие с възможностите на планетата и в хармония със социалното развитие. „Днес виждаме, че принципите и механизмите на устойчивото развитие се вграждат във всички икономически сектори, включително и в туризма. Хората най-често се докосват до природата чрез туризма и затова е необходимо съчетаването на екологичните цели с икономическите и социалните цели по начин, който да гарантира дългосрочната жизнеспособност на този вид индустрия. Мащабното развитие на туризма през последните години крие рискове от претоварване и разрушаване на ресурсите, върху които всъщност се гради съществуването на туризма, каза още доц. Иванова.

Със свои презентации в дискусията участваха 6 екипа от студенти, разпределени в две направления – „Добри практики в устойчивото развитие на туризма” и „Негативни практики в устойчивото развитие на туризма”. Представянето на студентите оценяваше жури от преподаватели към катедрата – проф. д-р Марияна Божинова, проф. д-р Милко Палангурски, доц. д-р Тихомир Личев, ас. д-р Любомира Тодорова, ас. д-р Павлин Павлов и докторант Василиса Вълкова.

Победител в направлението „Добри практики” стана екипът от четвъртокурсници с отговорник Анелия Христова, в който бяха още Силвия Нинова и Шефкет Шефкет. В своята презентация студентите показаха добри практики за устойчиво развитие на туризма в европейски държави и в България. Цитирайки Световната организация по туризъм екипът подчерта, че насоките и управленските практики за устойчиво развитие на туризма са приложими към всички видове туризъм и туристически дестинации.

В направление „Негативни практики” журито класира на първо място екип от трети курс с отговорник Лилия Петкова, в който участваха Ивана Атанасова, Вероника Асенова, Виктория Симеонова, Мартин Петков. Екипът коментира някои от лошите страни на туристическия бизнес сред които са замърсяването на въздуха и шума, твърдите отпадъци и боклук, отпадъчните води, изчерпване на местните естествени ресурси и хабитати, презастрояването.

С поощрителна награда журито отличи екипът с отговорник Кристина Бебенова, в който бяха студентите Диана Ружева, Петя Михалева, Георги Пецински и Пламен Йонев – от IV курс. В своята презентация те акцентираха върху това, че някои форми на туризъм причиняват разрушаване на местообитанията на растенията и животните или пък водят до деградиране на ландшафта и растяща конкуренция при ползването на ограничени ресурси и услуги, като земя, питейна вода, енергия и пречистване на отпадъчните води.

Наградите на победителите бяха връчени по време на традиционната вечер на специалност „Икономика на туризма”.

Още »

Уважаеми колеги,

Уникредит Булбанк организира Бизнес Мастър клас в подкрепа на образованието и бъдещите млади професионалисти в сферата на икономиката.

Още »

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Пиша Ви във връзка с второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“, която се организира под патронажа на омбудсмана на Република България.

Обръщам се към Вас, защото съм убедена, че като отговорни хора с ангажимент към своите съграждани ще проявите съпричастност към тези, които имат най-голяма нужда да посрещнат достойно големия християнски празник – Великден.

В голяма част от страната събираме дарения за трапезата на най-бедните, които обикновено са поколението на нашите родители. Разчитам на Вас да се включите и подкрепите инициативата със средства, като по този начин дадете и личен пример за успешното реализиране на кампанията.

И тази година ще набираме както парични средства, така и хранителни продукти, които заедно с доброволци ще раздадем в седмицата преди Великден на възрастните хора.

Парите ще обърнем във ваучери за храна, всеки от които на стойност по 20 лева. С тях притежателите им ще могат да пазаруват в магазините, които са част от веригите „BILLA“, „LIDL“, „КAUFLAND“, както и други, които допълнително ще бъдат обявени на сайта на омбудсмана. Ваучерите ще бъдат раздадени по предварително уточнени поименни списъци, предоставени ни от НОИ. С тях ще бъдат подпомогнати онези пенсионери, чиято пенсия е над минимума от 314 лева и по тази причина няма да получат надбавка от 40 лева, която правителството отпуска за празника.

Припомням Ви, че при първото издание на кампанията бяха събрани 1 милион лева в пари и хранителни продукти, които раздадохме на 33 000 пенсионери, от които една съществена част бяха от Вашата област. Това се случи единствено и само благодарение на щедрите дарители от региона.

Тази година кампанията „Великден за всеки“ – „Дари празник на баба и дядо“ набира средства по банкова сметка в УниКредит Булбанк, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, като титуляр е Български Червен кръст (БЧК).
 
IBAN: BG53UNCR70001522802795
Банков код: UNCRBGSF
Или със SMS 1255 - на стойност 1 лев, освободен от ДДС
На стационарен номер 0900 5 1255 на стойност 1 лев, освободен от ДДС
Чрез on-line дарения от България и чужбина на сайта на БЧК – www.redcross.bg
На Интернет платформата AMMADO –
 
Изрично Ви молим, ако решите да дарите, при попълване на платежното нареждане да посочите конкретна община, така че набраните средства да отидат при пенсионерите от Вашето населено място.
 
Още веднъж Ви благодаря за доброто партньорство, като се надявам то да продължи и занапред. За контакт: 0896 76 0007 – Христина Рангелова, press@ombudsman.bg
 
С уважение,
 
                                                         Мая Манолова - Омбудсман на Република България

 

Още »

Свищовски студенти участваха в конкурс за есе на тема „Аз, България и Европейския съюз - 10 години по-късно“

Конкурс за есе на тема „Аз, България и Европейския съюз - 10 години по-късно“ организира катедра „Стратегическо планиране“ за студентите в Стопанска академия Димитър А. Ценов“. В конкурса участваха 37 студенти от 1, 2, 3 и 4 курс, от специалностите „Публична администрация“, „Стратегическо и бизнес планиране“, „Маркетинг“, „Застраховане и социално дело“, „Финанси“, „Счетоводство и контрол“, „Бизнес информатика“, „Стопанско управление“, „Аграрна икономика“ и „Международни икономически отношения“. Участниците презентираха своите разработки пред жури, председателствано от проф. д-р Маргарита Богданова – ръководител катедра „Стратегическо планиране“ и членове – преподаватели от катедра „Стратегическо планиране“ и Ахмед Куйтов – председател на Управителния съвет на Сдружение „Институт Перспективи“.

В приветствието си към участниците, проф. Богданова сподели, че мотивите за организиране на конкурса са свързани със стремежа на катедрата да осигури възможности за изява на студентите в области, в които катедрата проявява изследователски и учебно-преподавателски интерес, а именно развитието на страната в контекста на европейските стратегии, политики и програми. „За нас е интересно да чуем Вашето мнение по един изключително важен въпрос, свързан с мястото и ролята на България в ЕС и къде виждате Вашето лично място в целия този процес“, каза проф. Богданова.

В продължилия повече от 3 часа студентите представиха своите виждания, лични мнения, наблюдения, сравнения, очаквания, нагласи и възприятия по темата на конкурса. Част от тях акцентираха върху ретроспекцията на изминалия 10-годишен период, а други погледнаха напред в бъдещето, в перспектива. Журито оценяваше есетата по 3 критерия – собствено мнение, обосновка на разработката и презентационни умения на автора, в т.ч. и отговор на поставените от присъстващите въпроси. Организаторите на проявата изненадаха участниците с множество награди.

Първото място журито присъди на Христо Топалов – 4 курс, спец. „Стратегическо и бизнес планиране“. На второ място се класира Александър Борисов – 3 курс, спец. „Публична администрация“, а трето място зае първокурсничката Петя Маркова от спец. „Финанси“. Катедра „Стратегическо планиране“ и Сдружение „Институт Перспективи“ ще предоставят възможност за трима отличени в конкурса студенти да участват в два проекта за международен младежки обмен през 2017 г. – двама студенти ще бъдат през лятото в Италия и един – в Словакия. Специални и допълнителни награди получиха още седем студенти.

Специални награди на катедра „Стратегическо планиране“: Юсуф Насуф - 2 курс, спец. „Счетоводство и контрол“; Ралица Икова - 3 курс, спец. „Публична администрация“; Яница Димитрова - 3 курс, спец. „Бизнес информатика“;

Специална награда на Сдружение „Институт Перспективи“: Даниел Ангелов - 4 курс, спец. „Финанси“;

Допълнителни награди на Сдружение „Институт Перспективи“: Иван Иванов - 3 курс, спец. „Стопанско управление“; Диляна Стоянова - 2 курс, спец. „Стопанско управление“; Яница Димитрова - 3 курс, спец. „Бизнес информатика“.

Още »

Алумни клуб МИО навърши 6 години с интервюта, дискусии и пролетен бал

На 18 март 2017 година близо 60 души от различни краища на България се събраха в Свищов за традиционната годишна среща, организирана от Алумни клуб МИО. Тази  организация е създадена през 2011 г. и в нея могат да членуват завършилите специалности в бакалавърска, магистърска или докторска степен към катедра „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, след регистрация в системата на адрес alumnimio.club.

Първите няколко мероприятия традиционно бяха насочени към настоящите студенти. Програмата започна в 9 сутринта с провеждането на т. нар. Assessment Centre, или център за оценка на кандидати за масов подбор. Борислав Тодоров от випуск 2013 на специалността, старши специалист по подбор на персонал в Adecco Bulgaria, раздели участниците на 3 екипа и представи задачата. Студентите – общо 10 души от 3 и 4 курс, разполагаха с около един час да се запознаят с условието на конкретен бизнес казус, да разпределят помежду си задачи и роли, да обменят и анализират информация, за да стигнат до съвместно крайно решение. След това всеки екип имаше няколко минути да представи своето виждане по казуса и да отговори на въпроси.

Второто мероприятие бе свързано с провеждане на вече традиционната симулация на работно интервю. Подготовката за него започна седмица по-рано с изпращане на автобиографии от кандидатите. На второ място, студентите можеха да избират от няколко реални обяви за работа, за които изготвиха мотивационни писма. Третият етап бе тест, спрямо който всеки кандидат се сдоби с психологически профил. На 18 март всички тези документи бяха представени на интервюиращите, които се разделиха на 3 екипа.

В Заседателната зала на Корпус Юг въпросите си задаваха Ива Василева (випуск 2005, Сименс България), Поля Михова (випуск 2001, Юробанк България АД) и Орлин Пенков (випуск 1998, Веолия Енерджи Варна ЕАД). В зала 1 посрещаха Анна Кършовска (випуск 1997, Enveld Capital), Борислав Тодоров (випуск 2013, Adecco Bulgaria), Пламен Михов (випуск 2001, Amway Marketing Romania) и Даниела Илиева (випуск 2000, РУ „Ангел Кънчев“). Зала 2 бе окупирана от най-опитните Мартин Пеев (випуск 2001, Диверсистем ЕООД) и Милен Метев (випуск 2003, Frontex), които наблюдаваха уменията както на студентите, така и на новите попълнения Александрина Иванова (випуск 2015, Mars) и Цветомира Филипова (випуск 2016, Adecco Bulgaria).

Всеки кандидат влезе и се представи пред един от екипите на случаен принцип. Подадени бяха 18 комплекта документи, но поради друг ангажимент (студентите 3 курс по същото време имаха изпит) на интервю успяха да се явят 12 кандидата. След приключване на събеседването студентите се събраха отново в Заседателната зала и получиха обратна връзка от интервюиращите за своето представяне. Сутрешната част от събитията завърши с обяд за участниците в ресторанта на „Корпус Юг“.

Следобедът започна в разширен състав, с новопристигнали алумни членове и присъствието на всички регистрирани студенти. Темата „Собствен бизнес срещу кариерно развитие в корпоративна бизнес среда - плюсове и минуси“, водена от Мартин Пеев, породи дискусия, в която студентите заявиха своите предпочитания за професионална реализация и споделиха свои идеи за започване на собствен бизнес. Пламен Михов от Amway провокира всички, като представи успешна бизнес идея за туристически пътувания, реализирана с минимален собствен капитал. 

Общото събрание на Алумни клуба започна с отчет за събитията за периода март 2016 – март 2017 година. Показани бяха кадри от засаждането на дръвчета от студенти и възпитаници (18.03.2016 г.), експозиционния щанд с рекламни материали при дипломирането на магистри (13.05.2016 г.), курсът по теория и приложение на гравитацията в международната търговия от Йото Йотов, възпитаник на специалността и преподавател в САЩ (13-14.10.2016 г.), с участници от City University of New York, Universidad Nacional Educación a Distancia, Българска народна банка, Икономически университет – Варна, Народна банка на Република Македония, Централна банка на Русия и СА „Д. А. Ценов.

Над 80 снимки от над 50 места от 3 континента на 20 участника бяха изпратени за фотоконкурса "Около света за 80 дни“, проведен между 1 юли и 18 септември 2016 – точно 80 дни, в чест на 80-та годишнина на висшето училище. Всички участници намериха място на страниците на новия календар на Клуба, който бе тържествено представен и връчен на 11 ноември 2016, ден на отворените врати на Академията. На тази дата с плакет и почетна грамота ректорът доц. д-р Иван Марчевски отличи Алумни клуб МИО за най-активна дейност в рамките на Асоциацията на възпитаниците на Стопанска академия.

Само ден преди срещата се състоя и най-значимото събитие – награждаването на участници в студентско състезание „Тенденции на пазара на недвижими имоти в Югоизточна Европа“. Съревнованието - проучване на пазарите на България и Гърция, се проведе по поръчка и техническо задание на Христофор Димитров, пълноправен член на Клуба, випуск 2000. Чрез видео разговор в реално време със САЩ студентите получиха обратна връзка от поръчителя за тяхната работа, както и препоръки при осъществяване на бъдещи проучвания. До финалния етап достигнаха 4 екипа, съставени от общо 10 четвъртокурсника, които получиха награди на обща стойност 1250 лв.

В следващата част на общото събрание бяха представени новите номинации за пълноправни членове на клуба. През 2017 година тази чест заслужиха Борислав Тодоров и гл. ас. д-р Йордан Нейков. Те получиха своите значки под номера 24 и 25 от председателя на Клуба Милен Метев.

Събитията за шестата годишнина на Алумни клуб „МИО“ завършиха с пролетен бал, а като истински международници, студенти и алумнита се забавляваха с тематична украса за Деня на свети Патрик.

Акцентът на събитията от 18 март 2017 г. бе „размяната на визитки“ между завършилите МИО – създаване на нови контакти, споделяне на работни места и позиции, съвместни инициативи, „лов на таланти“. На раздяла, апелът на Борда на клуба към всички бе да доведат свои колеги съвипускници следващата година, с които заедно да си припомнят студентските години, но и да послужат за обмен на ценна „кариерна“ информация.

 

Още »

Награждаване на участници в студентско състезание

На 17.03.2017 г. бяха наградени студентите, стигнали до финала на състезанието „Тенденции на пазара на недвижими имоти в Югоизточна Европа“. Състезанието бе организирано от СА „Д. А. Ценов“, като мероприятието бе подпомогнато от Алумни клуб „МИО“. Студентското състезание се проведе по поръчка от практиката, за проучване на пазара на недвижими имоти в България и Гърция. Участвалите студенти бяха оценени от фирмата възложител, като за работата си получиха обратна връзка относно силните и слабите страни на техните проучвания. На 17.03.2017 г. в конферентна зала на Корпус Юг бе осъществена скайп връзка с възложителя, който оперира на пазара в САЩ. Студентите в специалност „Международни икономически отношения“ имаха възможност да обсъдят проблемите на пазара на недвижими имоти в България и Гърция с възложителя на проучването. 

На финала на състезанието, което бе с продължителност от 4 месеца, студентите завършили успешно чрез депозиране на проучвания под формата на доклад, получиха парични награди както следва:

 Победител в състезанието е екип „ILResearch“, в състав: Ивайло Станиславов  Белчев и Людмил Пламенов Гатев. Наградата за първо място бе 600 лв.

Второто място заеха от екип „Infinity“ (Жечка Илиева Христова и Теодора Василева Стоянова), с награда от 400 лв.

Третото място бе заето от екип „MS“ (Михаела Вескова Момчилова и Светлана Цветанова Паскова), с награда от 200 лв.

Последният успешно завършил екип „Ramsan Research“, в състав: Айлин Исмаил Исмаил, Маргарита Димитрова Кънева и Ралица Валериева Тодорова, получиха награда от 50 лв.

Всички, завършили състезанието, са студенти в специалност „Международни икономически отношения“ – IV курс, редовно обучение.

Участниците получиха висока оценка за свършената от тях работа. Изготвените проучвания удовлетворяват възложителя, като с това бяха положени основите за сближаване на фирмите от практиката с обучаващите се в специалност „Международни икономически отношения“ в СА „Д. А. Ценов“. 

    

Още »

Уважаеми колеги,
Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ организира посещение на студентите от специалност „Индустриална бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес и предприемачество“ (I, II, III и IV курс, редовно обучение) в реална работна среда. Мероприятието е в изпълнение на ангажиментите за организиране на научни прояви в Научния календар за 2017 година на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“.
Практическото занятие ще се проведе на 31 март 2017 г. (петък) от 10.00 часа в „Идеал Стандарт – Видима“ АД – гр. Севлиево по учебните дисциплини „Управление на човешките ресурси“, „Логистика на индустри­алното предприятие“, „Основи на предпри­емачеството“, „Интелектуална собственост в индустри­алното предприятие“ и „Управление на проекти в ин­дус­трията“.

Още »

Договор за партньорство сключиха катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия и БАЗБ

Ръководителят на първата в страната катедра по „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – доц. д-р Румен Ерусалимов и председателят на Управителният съвет на Българската асоциация на застрахователните брокери – Ивета Кунова, ратифицираха договор за партньорство и сътрудничество между двете институции. Целите, вписани в договора, най-общо се заключават в намерения за съвместна дейност за осъществяване на целенасочена политика за ефективна професионална реализация на завършилите специалност „Застраховане и социално дело” в Стопанската академия, кадри. Сред целите на бъдещото сътрудничество са още: постигане на ясен и конкретен резултат в намирането на действаща връзка между работодателите и младите специалисти; осъществяване на активен обмен на опит, научни кадри и лекторски състав за реализация на конкретни проекти в интерес на бизнеса и на образователните цели на катедрата и свищовското висше училище; създаване на правила за взаимодействие и съвместно реализиране на проекти между бизнеса и катедрата, за постигане на максимален резултат в съвместната им работа, съобразно най-добрите практики на страните от Европейския съюз.

За постигане на така заложените цели, доц. Ерусалимов и Ивета Кунова договориха съвместни действия в посока създаване на интерес и висока мотивация в студентите за професионална реализация и кариерно развитие, посредством повишаване на ефективността при теоретичното и практическо обучение в съответните образователни програми (бакалавърски, магистърски, докторантски, следдипломни и професионални), чрез съвременни високоефективни методи и образователни технологии. Страните договориха и провеждане на следдипломно обучение, специализация и допълнителна квалификация на членове на Българската асоциация на застрахователните брокери. Планувани са организиране и провеждане на съвместни научнопрактически конференции (посредством създаването на смесени научноизследователски колективи), кръгли маси и семинари, студентски и ученически състезания, обсъждания на експертно ниво на проекти на нормативни документи в областта на застраховането и осигуряването. Особено важно за катедра ЗСД и за Стопанска академия бе обявеното намерение за бъдещо обсъждане на учебните планове и програми, с цел актуализация и ревизиране на действащите към момента, съобразно потребностите на застрахователния и осигурителен бизнес, и в частност на БАЗБ.

В съвместните разговори, партньорите подчертаха значението на споразумението, в контекста на целите и историята, която имат. В тази връзка Кунова, подчерта че Българската асоциация на застрахователните брокери е създадена да подпомага създаването и утвърждаването на добри условия за ефективна и качествена дейност на своите членове (над 20 към този момент), и да утвърждава престижа на професията на застрахователния брокер. Асоциацията представлява и защитава интересите на своите членове при осъществяване на взаимоотношенията с: Комисия за финансов надзор; Асоциация на българските застрахователи; застрахователните дружества; медиите; други държавни органи, институции и субекти в Република България; Федерация на европейските застрахователни посредници (BIPAR) и др. международни организации. Асоциацията има за цел да повишава и поддържа квалификация на застрахователните брокери.

На свой ред доц. Ерусалимов припомни, че катедра „Застраховане и социално дело” е създадена на 31 януари 1950 г. с ръководител проф. д-р Велеслав  Гаврийски. До 1995 г. тя е единствената в България, която подготвя специалисти в областта на застраховането и социалното дело. Той също подчерта, че във връзка с динамичните съвременни реалности в областта на застраховането и социалната защита, катедра ЗСД отстоява завоюваните през десетилетията достойни позиции. Специалността, по която катедрата провежда обучение, е популярна не само сред студентите. Катедрата е предпочитаното научно звено в България, в което се обучават изтъкнати специалисти от застрахователната и осигурителната практика в три докторски програми. Доц. Ерусалимов сподели със задоволство, че завършилите специалност „Застраховане и социално дело” притежават практически умения за: професионално интерпретиране и прилагане на застрахователното и осигурителното законодателство; прилагане на конкретни методи и технологии в процеса на застрахователната и осигурителната дейност; актюерската оценка на рисковете, покривани от застрахователните и пенсионноосигурителните дружества; прогнозиране на бъдещото развитие на ключови параметри на макроикономическо равнище и на пазарите; управление на ресурсите и активите на дружествата. Студентите получават практически умения, свързани с тяхната работа в застрахователните и осигурителните дружества. Възпитаниците на специалност „Застраховане и социално дело” намират успешна реализация в застрахователните и осигурителните дружества, в системата на Националния осигурителен институт, в контролните органи на Националната агенция по приходите, областните и общинските администрации, в структурите на ЕС и разбира се в застрахователни брокерски къщи.

Именно в този контекст, като първа стъпка, представителите на двете институции се договориха да популяризират сред студентите от специалност „Застраховане и социално дело” възможността за провеждане на платено практическо обучение и преддипломни практики по предварително съгласувани между катедрата и Българската асоциация на застрахователните брокери, графици и програми.

Още »

Делегация от Стопанска академия представи в Египет възможностите за обучение на техни студенти в Свищов

Делегация от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, водена от ректора доц. д-р Иван Марчевски, бе на работно посещение в Египет, където се срещна с ръководствата, преподаватели и студенти от различни висши училища. В състава на делегацията от Свищов бяха още директорът на Центъра за международна дейност – доц. д-р Маруся Смокова, директорът на Центъра за дистанционно обучение – доц. д-р Драгомир Илиев, ръководителят на катедра „Икономика и управление на туризма” – доц. д-р Петя Иванова и координаторът на Евро-арабския център при Стопанска академия – проф. д.ик.н., д.п.н. Карим Наама.

Първото посещение бе във Висшия институт за специфични изследвания в гр. Гиза, с който Стопанска академия има сключен рамков договор за сътрудничество. В обръщението си към студентите, доц. Марчевски заяви, че обучението в Стопанска академия, ще отвори пред тях нови хоризонти, ще ги направи граждани на света. В презентация пред студенти и преподаватели, доц. Смокова представи магистърските и докторските програми, които свищовската академия развива, условията за прием и настаняване, срокове за кандидатстване и необходими документи. По време на презентацията, президентът на Висшия институт – проф. д-р Моксен Ел Батран, който бе сред гостите на честването на 80-годишнината в Стопанска академия сподели, че при визитата си е усетил академизма и затова застава зад инициативата именно свищовското висше училище да обучава египетски студенти в представените ОКС „магистър” и ОНС „доктор”. Проф. Ел Батран, който е и зам.-декан на Аграрния факултет в Каирския университет, пое ангажимент да оказва съдействие при подготовката на документи за кандидатстване в Стопанска академия на техните студенти. Гостите от Свищов проведоха и разширена среща с декани на факултети и ръководители на катедри от Висшия институт в Гиза, чийто интерес беше насочен основно към програми, свързани с туризма и хотелиерския бизнес. Домакините обсъдиха с гостите възможността преподаватели от Стопанска академия да участват в научна конференция, която ще бъде в областта на икономиката, туризма, маркетинга и управлението, и в която ще бъдат поканени за участие и други висши училища от Египет.

В рамките на визитата си в Египет, делегацията от Стопанска академия проведе работни срещи и в две висши учебни заведения в столицата. В Каирския университет срещата бе с декана, зам.-декана и преподаватели от Аграрния факултет. Двете страни обсъдиха възможности за сътрудничество при обмен на преподаватели, съвместни научни изследвания и участия в проекти. По време на посещение в Канадския университет в Кайро гостите от Свищов се срещнаха с декана на икономическия факултет и преподаватели. Сред темите на разговора бе обсъжданата по-рано идея от страна на египетските партньори, в Стопанска академия да се организира лятно училище по бизнес администрация. Двете страни обсъдиха и одобриха програмата за обучението и уточниха, че лятното училище за египетските студенти в Свищов ще бъде през м. август 2017 г. По време на визита си гостите от Свищов представиха и възможностите за обучение по магистърски и докторски програми в Стопанска академия на възпитаници на Канадския университет в Кайро.

 

Още »

Стопанска академия участва в международното изложение „Образование без граници”

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за поредна година участва в международното изложение „Образование без граници”. Свищовското висше училище представи образователното си портфолио на провелото се в гр. София за девета поредна година най-посещавано от изложители и посетители събитие, подкрепено от световни образователни организации, публични власти, асоциации, фондации, медии.

Стопанска академия бе представена на изложението със свой щанд, от който всички заинтересовани лица можеха да получат информация за възможностите за обучение в ОКС „бакалавър” и „магистър”, както и ОНС „доктор”. Академията беше представена от гл. ас. д-р Юлиян Господинов – координатор „Образователен маркетинг” в Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, и Милена Димитрова – секретар в Центъра за дистанционно обучение. Те презентираха също и предлаганата гама от курсове, обучения и специализации към Центъра за професионално обучение и Центъра за следдипломно и факултативно обучение. На изложението, освен Стопанска академия, своите продукти рекламираха средни училища, учебни центрове и университети от България, Холандия, Германия, Чехия, Словакия, Латвия, Русия, Грузия, Молдова, Ирак, Япония и Китай. Паралелно с тях, в събитието се включиха Администрацията на Министерски съвет, работодатели от различни бизнес сектори, транспортни и туроператорски фирми.

Щандът на Стопанска академия се радваше на значителен интерес от страна на посетителите. Всички те получиха информация за кандидатстудентска кампания 2017 г., предлаганите специалности, акценти при обучението, организация на учебния процес, размера на таксите, срокове и начини за кандидатстване, академичния кампус и възможностите за настаняване, спорт и забавления. Проведени бяха много срещи с други изложители, акцент в които бяха въпросите на кариерната реализация, провеждането на студентски стажове в държавната администрация, банки и нефинансови предприятия.

 

Още »

Студенти от Стопанска академия с призово класиране в национално състезание за финансови аналитици на CFA Институт - България

За втора поредна година възпитаници на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” взеха участие във второто за България издание на международното студентско състезание за финансови аналитици – „CFA Institute Research Challenge 2017”, организирано от CFA Society Bulgaria. След въвеждаща среща, проведена на 11 ноември 2016 г. в централата на Първа инвестиционна банка АД, организаторите поставиха условието на състезанието – извършване на финансов анализ на публична компания, търгувана на българския капиталов пазар, изготвяне на доклад за финансовата оценка на компанията на английски (в срок до 27 февруари 2017 г.) и последващо представяне на резултатите под формата на презентация, отново на английски език. Задачата пред участващите студентски екипи се състоеше в направата на финансов анализ на Първа инвестиционна банка АД – една от водещите публични компании на българския капиталов пазар. Всеки анализ трябваше да следва определени структура и съдържание с аргументирана препоръка пред инвеститорите по стандарта „Buy, Hold or Sell”. Самата компания е най-голямата банка, финансирана с български капитал, сред всички публични и непублични банки.

Според правилата за участие, за включване в състезанието се изискваше сформирането на екипи от студенти, под научното ръководство на преподаватели от академичния състав. Стопанска академия бе представена с два конкурентни отбора. Първият отбор бе в състав Беатрис Любенова и Георги Йорданов – IV курс, спец. „Финанси” и Добрин Тодоров – II курс, спец. „Счетоводство и контрол” с академичен наставник доц. д-р Анелия Радулова. Вторият отбор бе сформиран от третокурсниците Анна Ангелова, Габриела Георгиева и Антонио Славков, и четвъртокурсниците Александра Петрова и Антоанета Кулаксъзова от спец. „Финанси” с академичен наставник доц. д-р Александър Ганчев. Работата на екипите бе подпомагана от индустриални ментори – представители на практиката и сертифицирани финансови аналитици. Докторантите Калоян Петков, Никола Илиев и Даниел Николаев от катедра „Финанси и кредит” подпомогнаха популяризирането на състезанието и селектирането на участници за двата екипа от студенти – финансови аналитици.

За победители в състезанието за втора поредна година бяха избрани участниците от Американски университет в България, но по решение на организаторите бяха обявени отборите в топ 5, където признание получи първият отбор на Стопанска академия, отборът на Нов български университет и двата отбора на УНСС. По предварителен регламент, Първа инвестиционна банка ще награди независимо отбора, представил най-добра разработка, по решение на ръководството на банката. Наградата е стаж в Първа инвестиционна банка за участниците на отбора.

Според ръководителя на катедра „Финанси и кредит” – проф. д-р Андрей Захариев, достойното представяне на двата студентски отбора от Стопанска академия в националния кръг от състезанието, е резултат и от устойчива работа на преподаватели от катедрата. За успешната подготовка на студентите допринасят развитите академични курсове по „Финансов анализ (в среда MS Excel)” с водещ лектор проф. Захариев, „Инвестиции” с водещ лектор доц. д-р Стоян Проданов, „Управление на портфейла” с водещ лектор доц. д-р Пламен Пътев, „Бизнес оценяване” с водещ лектор доц. д-р Александър Ганчев и „Банков анализ” с водещ лектор доц. д-р Жельо Вътев. „Още от своята 50-годишнина през 2002 год. катедра „Финанси и кредит” налага иновативни стандарти в бакалавърското обучение по „Финанси”, припомни проф. Захариев. Тогава за първи път свищовски академичен учебник (този по „Финансов анализ”) бе осигурен с компакт-диск с дигитални учебни материали и авторско съдържание от немски професор – рисков аналитик.

Тази година, на 7 и 8 април, катедра „Финанси и кредит” ще отбележи своята 65-годишнина чрез тържествено заседание в аула „Проф. Димитър Бъров” и две научни конференции: международна конференция и национална студентска конференция „Финансиада `2017”, където участниците в двата отбора на академията в CFA състезанието ще бъдат специално отличени.

Още »

Уважаеми колеги,
Катедра „Обща теория на икономиката“ организира публична лекция на тема „Глобалните икономически тенденции и тяхното влияние в България“, която ще се проведе на 26 април 2017 г. от 13.15 ч. в ауд. 10, Ректорат на СА „Д. А. Ценов“.  Гост-лектор ще бъде Евгений Кънев, доктор по икономика, управляващ съдружник на Инвестиционна консултантска компания „Маконис“.
 
Лекцията е открита за посещение на всички интересуващи се от разглежданата тема.
 
Още »

Студентски съвет при СА „Д. А. Ценов“ кани всички студенти (ОКС „бакалавър“ и „магистър“) да вземат участие в организирания на 5 април конкурс на тема „Нашият нов бизнес“.
Участниците задължително трябва да работят в екипи от 2 до 5 души.

Задача на конкурса:
Да се изготви бизнес план за стартиращ бизнес на територията на Р. България, представен под формата на презентация.

Всички участници ще получат сертификати за участие.

Краен срок за записване: 3 април
Дата на провеждане на конкурса: 5 април, 10.30 часа, аудитория 10

За повече информация: ТУК

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

За контакти:

 • email: ssavet@uni-svishtov.bg
 • офис на Студентски съвет от понеделник до петък от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа
 • Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността

Още »

Уважаеми студенти,
Информираме Ви, че на 20 март 2017 г. за шеста поредна година ще стартира Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация. Срокът за кандидатстване за студентите е 
от 20 март до 23 април 2017 г. Самите стажове ще се проведат през месеците юли, август и септември 2017 г.
Процедурата за кандидатстване е изцяло онлайн на портала: http://staj.government.bg/

Още »

Уважаеми студенти!
Катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ и катедра „Финанси“ при УНСС
организират и най-любезно Ви канят да вземете участие в

ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФИНАНСИАДА2017“

          Тематични направления:

1. Корпоративни финанси и инвестиции – основа на икономическия растеж в променяща се Европа

2. Публичните финанси в контекста на Многогодишната финансовата рамка 2014 –2020 г.

3. Банковият сектор – тенденции, предизвикателства  и решения

    За повече информация: ТУК

Крайни срокове:

10 март 2017 г. – Изпращане на електронна заявка за участие на е-mail:  department.fk@uni-svishtov.bg

31 март 2017 г. - Изпращане на  файл с научния доклад и презентация на е-mail : department.fk@uni-svishtov.bg

 

Адрес за справки:

5250 Свищов,
ул. „Ем. Чакъров” № 2
Стопанска академия „Д. А. Ценов”,
Катедра „Финанси и кредит”
Деяна Веселинова – инспектор катедра
Тел. 0631/66-309
Уеб-адреси с информация и достъп до макет за доклад и заявка за участие:
www.uni-svishtov.bg/?page=ConferSA
http://finance1952.com/Finansiada2017/  

 

 

Още »

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
обявява
Тринадесетия национален конкурс
 
  МЛАД ИКОНОМИСТ – 2017г.
„ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”
  на тема 
„Икономическото неравенство в 21 век“
 
 Съорганизатор и Генерален спонсор за 2017 г.:
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  „ПАИСИЙ  ХИЛЕНДАРСКИ“
 
 
Участници в конкурса могат да бъдат:
 •  ученици в средните училища, без ограничения на специалността;
 • студенти /бакалавър, магистър/ в български и европейски университети;
 • докторанти и асистенти в български и европейски университети;
 • млади предприемачи до 29 годишна възраст.
- Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип само с една разработка;
- Докладите трябва да бъдат написани на български език;
-  Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 
- В текста да не се посочва името на автора.
- Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:
 • име, презиме и фамилия;
 • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон, e-mail;
 • име и адрес на училището/учебното заведение, факултет, специалност и форма на обучение /редовна, задочна/; име и адрес на фирмата или на административната институция, заемана длъжност.
- Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 
-Докладите се изпращат:
в 2 (два) екземпляра на хартиен носител по пощата и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg
 
Разработките се изпращат: до 11 май 2017 г. на адрес:
 
гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  
За конкурса „Млад икономист-2017г.”,
За справка: тел. 02 9871847; моб. тел: +359 87 701 1710;
e-mail: unieconom@abv.bg
 
Награди  за участието в конкурса:
 • първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории участници  получават парична награда;
 • второ, носителите на специална награда получават парична или предметна награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на представената разработка с техния предмет на дейност;
 • трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота;
 • четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.
 
- Учениците класирали се на първо, второ и трето място, както и носителите на специални награди, с решение на Академичния съвет могат да продължат образованието си през учебната 2017-2018г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски ”, който е съорганизатор и генерален спонсор на конкурса.
 
- Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2017г.”  ще се състои на 10 юни 2017 г.,  събота, по повод 11 юни - Ден на икономиста, в гр. София, Национален дом на науката на техниката, ул." Г. С. Раковски" 108, зала 4.
- Неполучените на 10.06.2017г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес.
 
Условията за участие в конкурса и критериите за оценяване на работите могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: https://bgeconomist.bg/
 
Ако имате познания и интереси в областта на икономиката,  предприемачеството и социалните системи, проявявате лично отношение към обявената тема и желаете да изявите Вашето становище и решение по конкурсната тема, това е Вашият шанс да го споделите!
 
*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.
 
Организационен комитет:
Проф. д-р Татяна Хубенова
Председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса„Млад икономист 2017”
 
Проф. д-р ик.н. Нено Павлов
Зам. председател на УС на СИБ,  гл. координатор на конкурса „Млад икономист 2017”
Още »

Уважаеми колеги!
От 01.03.2017 год. до 10.03.2017 год. в отдел „Студентска политика” (позициониран между офисите на Общинска банка АД и Медийния център към АЦККВО) ще се приемат документи за следните видове стипендии за летен семестър на учебната 2016/2017 год.:

- стипендии по успех и доход;
- стипендии по успех;
- стипендии с предимство, независимо от успеха и дохода.

Подробна информация за правилата за кандидатстване и отпускане на стипендии, както и пълен списък на изискуемите  документи ще намерите ТУК.

Още »

7-ма международна конференция на ASECU Youth и лятно училище
„Завръщането на историята. Институционални социално-икономически и бизнес предизвикателства в бързо променящия се свят“

 20-27 август 2017 г.
Каландра–Посиди, Халкидики (Гърция)

Уважаеми преподаватели и студенти,
Катедра „Икономика“ при Солунския университет „Аристотел“ (Солун, Гърция), съвместно с Македонския университет (Солун, Гърция), организира Седмата международна конференция на ASECU Youth и лятно училище на тема: „Завръщането на историята. Институционални социално-икономически и бизнес предизвикателства в бързо променящия се свят“. Събитието ще се проведе в периода от 20 до 27 август 2017 г. в къмпинг Каландра–Посиди (Халкидики, Гърция). Всяка страна–участник се представлява от екип, включващ един преподавател и двама студенти. Разходите по пребиваването на участниците (в т.ч. настаняване, изхранване, транспорт от Солун до къмпинга и обратно, екскурзии) се покриват от организаторите.

В рамките на програмата на събитието се предвиждат три типа дейности:

· Младежка конференция. Работният език на конференцията е английски. Докладите на участващите студенти ще се публикуват в сборник. Петте най-добри доклада ще бъдат представени на Годишната научна конференция на ASECU през 2018 г.

· Лятно училище. В програмата на лятното училище се предвиждат лекции, които ще се водят от преподавателите от всяка страна–участник. Преподавателите изнасят лекции по избрана от тях тематика, кореспондираща с общата тема на събитието. За участието в лятното училище се присъждат ЕСТК кредити.

· Други дейности. Като част от събитието ще се организират уъркшопове, дискусии и редица културни, спортни и рекреационни дейности.

Събитието предоставя на участниците уникалната възможност за обогатяване на знанията и уменията, за осъществяване на междукултурен обмен и максимализиране на образователните и социалните преживявания.

Важни дати и крайни срокове за студенти:

1 април 2017 г.: Изпращане на заявка за участие и резюме на доклад по електронна поща на адрес: asecuyouth2017@econ.auth.gr.

15 април 2017 г.: Получаване на потвърждение за участие.

31 май 2017 г.: Изпращане на доклад за участия в конференция по електронна поща на адрес: asecuyouth2017@econ.auth.gr.

15 юли 2017 г.: Получаване на програма на събитието.
 

Важни дати и крайни срокове за преподаватели:

31 май 2017 г.: Изпращане на заявка за участие и тема на лекция по електронна поща на адрес: asecuyouth2017@econ.auth.gr.

15 юли 2017 г.: Получаване на програма на събитието.

Формуляри и допълнителни ресурси:

Покана
Заявка за участие (студент / преподавател)
Формуляр за резюме
Уебсайт: http://www.asecu.gr/index_en.html

Още »

Уважаеми колеги,
В актуализирания списък на одобрените доставчици на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности, съгласно чл. 7, ал. 2 на ПМС 280/15.10.2016 г., утвърден на 15.12.2016 г. е и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” гр. Свищов, която ще предлага на заети или безработни лица обучения по професионална квалификация и/или ключови компетентности по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през програмния период 2014 - 2020 година.

Още »