ОКС "Бакалавър" Прием 2017 Кандидатствай Online
ОКС "Бакалавър"
ОКС "Магистър" Прием Октомври 2017
Факултативно обучение Следдипломно обучение Професионално обучение

Информационни дни за първокурсници проведе Стопанска академия

С информационни дни за първокурсници започна настоящата учебна 20017/2018 година за новоприетите студенти в редовна форма на обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. По традиция, през първите два дни първокурсниците бяха посрещани от декани, ръководители на катедри, директори на административни центрове и отдели. Проведените редица срещи, имаха за цел да запознаят новоприетите студенти с процеса на обучение и административните услуги.

След тържествената церемония за официалното откриване на учебната година, първите приветствия към първокурсниците отправиха деканите на четирите факултета. На срещата, новоприетите студенти бяха запознати с организацията на учебния процес, лекционни и семинарни занятия, извън аудиторна заетост и възможности за участие в научни форуми. При последвалите срещи с ръководителите на катедри първокурсниците получиха информация за профила на избраната от тях специалност, учебните програми, знанията и компетенциите, които ще получат, и възможностите за реализация.

През втория информационен ден се проведе обща среща, на която новоприетите студенти приветства заместник-ректорът по студентска политика и институционални комуникации доц. д-р Николай Нинов. Той апелира към тях да се възползват максимално от всичко, което Стопанска академия може да им даде по време на 4-годишния курс на обучение. В рамките на срещата бяха представени академичната библиотека, компютърният център, центърът за международна дейност, центровете за професионално, следдипломно и факултативно обучение, академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, отдел „Студентска политика”, Студентски дом на културата, катедра „Физическо възпитание и спорт”, отдел „Студентски столове и общежития”, студентско туристическо дружество „Академик”, Студентски съвет и студентските организации AIESEC и JCI.

От ръководителите и представителите на административните звена новоприетите студенти научиха какви услуги и бази данни могат да ползват, как да се ориентират в сградите и в сайта на Академията, къде да търсят необходимата им информация. Първокурсниците бяха приятно изненадани, че за целите на обучение, висшето училище им осигурява безжичен интернет и достъп до лицензиран софтуер на Microsoft напълно безплатно, като те могат да ползват продукта Office 365. Представени бяха възможностите за паралелно обучение по различни специализации, професии или част от професии, за реализиране на студентска мобилност по програма Еразъм+ с цел обучение или практика в партньорски университети и организации в различни държави от и извън ЕС. По повод дейностите, свързани с кариерното консултиране, студентите получиха информация за това, какви форуми се организират, къде се обявяват свободни стажантски позиции и възможности за участие в проекти. Ресорните отдели поясниха за какви стипендии могат да кандидатстват студентите, какви са социално-битовите условия за живот в общежитията, какво е работното време на студентския стол в часовете за обяд и за вечеря.

Интересни идеи за приятно прекарване на свободното си време чрез спортни занимания първокурсниците получиха от представянето на студентското туристическо дружество и спортната база с възможностите за практикуване на любими спортове или присъединяване към представителните отбори на Стопанска академия. След официалните срещи беше организирано и посещение на място в представените центрове и звена, които администрират различните дейности и услуги за студентите.

 

Още »

Стопанска академия откри новата учебна година с тържествено посрещане на 82-я випуск и награждаване на отличници

С тържествена церемония за откриване на новата учебна 2017/2018 година, Стопанска академия „Димитър А. Ценов” посрещна 82-я випуск. В аулата на свищовското висше училище, студенти в редовна форма на обучение, преподаватели, административен персонал и гости приветстваха с аплодисменти ректорът доц. д-р Иван Марчевски, придружаван от четиримата зам.-ректори, деканите на четирите факултета, зам.-председателя на Общото събрание и представител на Студентски съвет. Специални гости на президиума бяха кметът на община Свищов – Генчо Генчев, Протойерей Руслан Личев – архийерейски наместник на Свищовска духовна околия и Милен Михов – народен представител в 44 НС и зам.-председател на Комисията по образованието и науката. Сред гостите на тържествената церемония бяха още депутатите Станислава Стоянова, Весела Лечева и Валентин Ламбев, председателите на Общинските съвети във Велико Търново и Свищов, заместник-кметове, ръководители на финансови институции и фирми, директори на училища.

С поздравително слово, ректорът на Стопанска академия откри новата учебна година. Той подчерта, че първият учебен ден е символичен за цялата академична общност в Свищов, защото е поредна крачка към академичната вселена на познанието. „Първият учебен ден е особен ден, защото навява спомени и буди размисли. Това е един от най-вълнуващите моменти в живота на нашата общност, защото академичното летоброене отбелязва нов полезен ход, задвижващ мощни интелектуални импулси. Всяка есен, въпреки житейската символика на този сезон, нашата Академия разцъфва и се „презарежда” от енергията на своите възпитаници, от младежкото им очарование, от ентусиазма и креативността им. Така отговорно изпълнява мисията си на авторитетна образователна институция, която с достойнство превъплъщава в дела завещаното от първостроителите – да създава специалисти с висше икономическо образование, адекватни на времето, с творчески заряд и новаторски дух. Всички ние трябва да сме убедени, че доброто образование днес е равносилно на просперитет утре – личен и на обществото ни като цяло”, каза доц. Марчевски. В обръщението си към първокурсниците ректорът подчерта, че направили своя избор в лицето на Стопанска академия, те имат шанса да се обучават в уникално за България висше икономическо училище – „храм на знанието”, плод на родолюбивия акт на великия българин Димитър Апостолов Ценов, който преди 105 години прави най-голямото за страната частно дарение за създаването на Висшето търговско училище в Свищов по модела на германските висши училища. На всички студенти ректорът пожела да бъдат напористи, последователни и търпеливи при усвояване на знанията, взискателни към преподавателите и към себе си, защото „знанието е най-висшата ценност на мислещия човек и инвестиция с гарантирана възвръщаемост”.

С обръщение за здраве и благоденствие на новия випуск и свищовската Алма матер, протойерей Руслан Личев отправи благопожелания към цялата академична общност. Поздравителни слова към академичната общност по случай откриването на новата учебна година произнесоха и официалните гости.

По традиция, на тържествената церемония бяха наградени отличниците от ОКС „бакалавър”. От дипломиралия се през 2017 г. випуск, девет души завършиха с отличен успех 6.00. С наградата на Ректора и академичното ръководство на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – почетен плакет на отличниците на випуска, грамота и парична награда в размер на 1000 лв., бяха отличени трима студенти. Доц. Марчевски връчи наградите на Александра Петрова – спец. „Финанси” и Иван Сарафски – спец. „Счетоводство и контрол”. Със същата награда бе отличена и Ирина Николова – спец. „Бизнес информатика”. С решение № 427 от 25 май 2005 г., Общинският съвет – Свищов награждава отличник на випуска с грамота и парична награда в размер на 1000 лв. Тази година наградата, която бе връчена от кмета на Свищов, е присъдена на Глория Симеонова от спец. „Застраховане и социално дело“. Фондация „Димитър Ценов” присъди пет награди за отличник на випуска, които връчи зам.-ректорът по учебна дейност и член на УС, проф. д-р Марияна Божинова. Със същите отличия – почетен плакет, грамота и парична награда, бяха наградени Беатрис Любенова, Биляна Дамянова, Деница Кирилова и Даяна Митева от спец. „Финанси“, и Христо Топалов от спец. „Стратегическо и бизнес планиране“. Наградените отличници увериха първокурсниците, че са направили най-добрия избор като са решили да се обучават именно в Стопанска академия и изказаха благодарност на своите преподаватели за получените от тях знания и подкрепата през изминалите четири години.

От името на първокурсниците, на отправените поздравления отговори Ванина Копчева, приета с най-висок бал 29.92 в редовно обучение. „Днес прекрачвайки този праг, аз съм изпълнена с вълнение и възхищение към тази величествена институция, дала образование на мнозина видни българи. Предизвикателствата, които ни предстоят, са немалко, но вярвам, че желанието за израстване и просперитет, ще ни водят напред. Бидейки, движещата сила на нашето поколение, смятам че Стопанска академия е чудесно място за развитие на нашия потенциал, давайки ни платформа за реализация и по-светло бъдеще!”, заяви първокурсничката, записана в спец. „Финанси“.

В рамките на тържествената церемония бяха обявени нови стипендии, които се предоставят за свищовските студенти в редовна форма на обучение. Иван Иванов – член на УС на ЗАД „Булстрад Виена  Иншурънс Груп” АД съобщи, че по създадена стипендиантска програма, компанията ще подкрепи млади, амбициозни и активни хора, търсещи своята реализация. Едната стипендия е на името на Румен Янчев и за нея ще могат да кандидатстват студенти по магистърска програма „Застраховане”. Другите две стипендии са „Булстрад млад лидер”, за които ще могат да кандидатстват третокурсници и четвъртокурсници. Николай Чернев – собственик на „Мусала Иншурънс Брокер” обяви, че дружеството ще осигури две стипендии за студенти от 3 и/или 4 курс, спец. „Застраховане и социално дело”. Други пет стипендии ще бъдат осигурени на база сключен меморандум за сътрудничество между „Банка Пиреос България”, Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” и катедра „Финанси и кредит” при Стопанска академия. Председателят на фондацията и ръководител на катедрата – проф. д-р Андрей Захариев поясни, че стипендиите, всяка от които ще бъде в размер на 3000 лв., са предвидени за двама магистри и за трима бакалаври, обучавани в спец. „Финанси”.

В края на тържественото откриване на новата учебна година в свищовското висше училище бяха представени и част от получените поздравителни адреси до академичната общност от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Милена Дамянова – председател на Комисията по образованието и науката в 44 НС и др. След церемонията, ректорът на Стопанска академия и официалните лица поднесоха цветя пред паметника на Дарителя – Димитър Ценов.

 

Още »

Процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор по програма „Старт на кариерата” започва от днес, 18 септември. Инициативата, която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, дава възможност на безработни висшисти до 29 години, да работят 9 месеца в централни институции, министерства, агенции, областни и общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит по специалността си. 

От днес до 9 октомври включително всички бюра по труда в страната ще приемат документи за кандидатстване от дипломирани младежи без професионален опит по специалността си. По програмата са обявени 2 566 работни места. 1 863 от тях са в централни институции и техните поделения в страната – Народно събрание, Министерски съвет, институцията на Омбудсмана, 18 министерства, държавни агенции, комисии, дирекции и други държавни институции.  

Областните администрации в страната са обявили общо 56 работни места по програмата „Старт на кариерата”. Младите висшисти имат опции да избират и сред 647 работни места, обявени от 226 общински администрации.

Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически и технически специалности, администрация и управление, социални дейности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство и геодезия и др.

Целта на програмата е да се улесни преходът от образование към заетост и да се постигне гъвкава комбинация от знания, умения и практика в съответствие със съвременните изисквания на трудовия пазар. Заетостта на младежите се финансира със средства от държавния бюджет в рамките на Националния план за действие по заетостта.

За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 09 октомври 2017 г. включително и да имат висше образование, съответстващо на изискванията на работодателя за заемане на конкретното работно място. Друго условие е да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Пълният списък на обявените работни места по процедурите, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и на информационните табла във всички бюра по труда в страната.

Още »

Уважаеми колеги,
В Центъра за международна дейност е получена покана от Германската служба за академичен обмен (DAAD) и Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, които съвместно предоставят възможност за финансиране обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти във Федерална република Германия. Актуална информация за стипендиите, които DAAD предлага за академичната 2017/2018 година е публикувана в базата данни: www.funding-guide.de. Още подробности, включващи списък със стипендиите, условията, сроковете и необходимите документи за кандидатстване, са на разположение на интернет страницата на DAAD: https://www.daad.de. На български език информацията е налична на интернет страницата на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в София: www.cmfnd.org

Информация за част от предлаганите стипендиите е достъпна тук

Още »

Стопанска академия приветства учениците в Свищов и страната в първия учебен ден

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” приветства възпитаниците на над 1200 средни учебни заведения в България и чужбина по повод откриването на новата учебна 2017/2018 година. Поздравителни адреси от името на ректора, доц. д-р Иван Марчевски са изпратени до средни училища, професионални и профилирани гимназии в страната, и до близо 150 български училища в чужбина.

Представители на академичното ръководство бяха сред официалните гости на тържествените церемонии на 15 септември в свищовските средни училища „Николай Катранов” – проф. д-р Марияна Божинова, „Димитър Благоев” – проф. д-р Йордан Василев, „Цветан Радославов” – проф. д-р Виолета Краева, в Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” – доц. д-р Николай Нинов и в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” – доц. д-р Румен Ерусалимов.

В приветствията към преподавателския и административен екип на средните учебни заведения, академичната общност изрази и своята благодарност за грижата и възпитанието на младите поколения. „Бъдете горди с богатото си духовно наследство, с любов и всеотдайност продължавайте да изпълнявате високохуманната си мисия”, се казва в поздравителния адрес. На учениците, академичната общност в Свищов пожела здраве, нестихваща енергия, устременост към нови хоризонти и още по-смели мечти.

Със своето присъствие в свищовските средни училища и отправените поздравления по повод тържественото откриване на новата учебна година, Стопанска академия за пореден път изрази признание и почит към учителите, и показа готовността си да бъде техен доверен партньор за по-доброто утре на подрастващите поколения. 

 

Още »

Уважаеми студенти,
Ръководството на СА „Д.А.Ценов” и отдел „Битово обслужване / ССО“, Ви уведомява за необходимите такси, документи и лични вещи за настаняване в студентски общежития:
 
І. Документи:
- студентска книжка;
- документ за самоличност /за справка/;
- снимки – 2 броя.
 
ІІ. Такси заплащани при настаняването:
 Студентски блок № 1:
 - студентски наем за месеци септември и октомври общо 98,00лв.;
 - депозит за І семестър – 15,00лв.
 
ІІІ. Лични вещи необходими при настаняването:
- постелъчно бельо;
- завивки;
- ел. уред за отопление.
 
Настаняването в студентските общежития ще започне от 16.09.2017 г. /събота/ до 21.09.2017 г. /четвъртък/
 
Още »

Уважаеми студенти-практиканти!
Информираме Ви, че считано от 18.09.2017 г. (понеделник), стартира изплащането на еднократните стипендии по проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики - фаза 1" за всички приключили успешно своята практика през месец август 2017 година. 

С уважение, 
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 
„Студентски практики – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов
Още »

Катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия разширява партньорството си с бизнеса

Катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” разширява партньорството си с бизнеса като сключи нови договори сътрудничество. Ръководителят на първата в България застрахователна катедра – доц. д-р Румен Ерусалимов, подписа договор със Сдружение „Обединени застрахователни брокери”, с председател на УС Милен Петков. Сдружението е учредено през 2007 г., а към настоящия момент има около 50 офиса и 800 застрахователни консултанти. Вторият договор, който катедрата сключи преди началото на новата учебна година, е с Асоциацията на застрахователните брокери в България, вписана в Регистъра на сдруженията с нестопанска цел през 2000 г. Към председателстваната от Костадин Пеев асоциация членуват общо 66 брокери.

С подписването на договорите за партньорство и сътрудничество, катедрата и двете сдружения целят да обединят усилията си и да работят заедно за ефективна професионална реализация на завършилите специалността „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия, за засилване на връзката между работодател и младите специалисти, както и за осъществяване на активен обмен на опит, научни кадри и лектори при конкретни проекти в интерес на бизнеса и свищовското висше училище. Сред приоритетните направления на съвместната дейност са още: следдипломно обучение, специализация и допълнителна квалификация на членовете на двете сдружения; организиране и провеждане на съвместни научно-практически конференции, кръгли маси, семинари, студентски и ученически състезания; обсъждания на проекти на нормативни документи в застраховането и осигуряването; създаване на смесени научноизследователски колективи за подготовка и осъществяване на съвместни научно-приложни изследвания и разработки. Част от предвидените съвместни дейности са свързани с обсъждания на учебни планове и програми с цел тяхната актуализация и усъвършенстване, съгласно потребностите на застрахователния бизнес. В хода на работата ще бъдат подписвани и допълнителни споразумения по всички конкретни теми и задачи, ще бъдат сформирани специализирани екипи за съвместни проекти, финансирани от фондове на ЕС. Предвижда се представители на сдруженията да провеждат обучения, семинари и лекции пред студенти, да осъществяват подкрепа за практики на учащите. Освен това, със своите съвместни действия, катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия и двете сдружения ще се стремят към изграждане на благоприятен публичен образ на професията „Застрахователен брокер”.

Сред конкретните планирани съвместни дейности е Национална кръгла маса на тема „Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда”. Двудневният форум, който се организира от катедрата в партньорство с Асоциацията на застрахователните брокери в България, ще се проведе на 14 и 15 октомври 2017 г. в Свищов.

Още »

Уважаеми колеги,
информираме Ви, че в памет на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков, президент на КНСБ от 1990 до 1997 г., Конфедерацията на независимите синдикати в България учредява годишна стипендия на негово име.

Стипендията е еднократна в размер на 2 000 лв., присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда и социалните науки от всички университети и висши училища в страната, както и от институтите на БАН.

До конкурса се допускат докторанти и студенти/специализанти по магистърски програми (след завършена бакалавърска степен), на възраст до 35 години.

Конкурсът се провежда чрез конкурсна разработка, която се оценява от научно жури. Темата на конкурса за 2017 година е: „Нови системи на заплащане и стимулиране на труда: механизми на насърчаване на мотивацията за труд, производителността на труда и обвързването им с благосъстоянието на работното място: анализ на ситуации в България“.
Предложения за участие в конкурса за 2017 година се подават до 15.10.2017 г. на електронна поща: eribarova@citub.net, ltomev@citub.net, с копия до bkaradimova@citub.net, dalexieva@citub.net.

Разработката се предава не по-късно от 10.12.2017 г., в електронен формат, на посочените вече електронни адреси.

Повече информация за конкурса: ТУК

Критериите за оценка и съставът на научното жури са посочени в
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

Срок за оценка от научното жури и определяне на победителя: 05.02.2018 г.

Наградата се връчва на 17-18 февруари 2018 г., на тържеството за годишнината на КНСБ.

Още »

Уважаеми колеги,
периодът за полагане на подпис върху дипломите за висше образование (задължителен реквизит на документа), който се поставя преди официалното връчване, е 30.09.2017 г.; 02.10.2017 г. – 14.10.2017 г. Без положен подпис в обявения период дипломата не може да се получи по време на официалната церемония.
 
Работно време на факултетните канцеларии:
Понеделник – Петък:          08:00 – 17:00 часа
Събота и Неделя:                08:00 – 13:00 часа
 
Още »

Стопанска академия посрещна новите задочни студенти в ОКС „бакалавър”

В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” официално бе открита новата учебна 2017-2018 година за първокурсниците, обучаващи се в задочна форма в ОКС „бакалавър”. На тържествена церемония в аулата на свищовското висше училище новоприетите студенти приветства зам.-ректорът по учебна дейност проф. д-р Марияна Божинова. От името на ректора доц. д-р Иван Марчевски и на академичното ръководство, проф. Божинова поздрави първокурсниците с „Добре дошли” в град Свищов и в Стопанска академия.

„Поздравявам Ви за Вашия съдбовен избор, маркиращ успешния Ви житейски път. Вашият прием е специален и с това, че тази година на 1 септември Стопанска академия чества 105 години от завещанието на големия родолюбец и дарител, видния свищовски търговец и предприемач – Димитър Апостолов Ценов, завещал цялото си имущество за създаване на висше търговско училище в родния му град по подобие на германските висши училища. Това е най-големият индивидуален дарителски акт в България, в сферата на образованието”, каза проф. Божинова. Като друг важен акцент от прием 2017 зам.-ректорът отличи факта, че в задочна форма на обучение е осъществен и платен прием, който представлява 80 % от приема по държавна поръчка в същата форма. „Свищовската Алма матер е институция с вече 81-годишна история и е устояла във времето съчетавайки традициите с иновациите. Нашата мисия е да предлагаме обучение, отговарящо на потребностите на бизнеса и администрацията. За тази цел, учебните планове, по които ще се обучавате в отделните специалности са съобразени именно с тези потребности”, подчерта проф. Божинова. Тя поясни, че включените в учебните планове дисциплини се разделят на фундаментални, които осигуряват широкопрофилна подготовка в сферата на икономиката и управлението, и специални, които формират необходимите знания и умения за успешна професионална реализация в съответната специалност. Проф. Божинова обясни на първокурсниците, че обучението се осъществява в четири факултета и представи развиваните към тях 17 специалности в ОКС „бакалавър” от съответните катедри. Зам.-ректорът представи и деканите на факултетите, които бяха на официалната трибуна за да поздравят новоприетите студенти: проф. д-р Любчо Варамезов – факултет „Производствен и търговски бизнес”; проф. д-р Виолета Краева – факултет „Мениджмънт и маркетинг”; проф. д-р Йордан Василев – факултет „Финанси”; доц. д-р Росица Колева – факултет „Стопанска отчетност”.

От името на деканите, приветствие към първокурсниците отправи проф. д-р Виолета Краева. Тя запозна новите студенти с организацията на работа във факултетите и с правилника за организация на учебния процес в Стопанска академия. Работата на академичните центрове и звена, с които студентите ще контактуват по време на обучението си, представи главният координатор на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, гл. ас. д-р Радосвета Кръстева – Христова. Първокурсниците получиха информация за услугите, които ще могат да ползват от кариерния и от международния център, от отдел „Студентска политика”, академичната библиотека, от центровете за следдипломно, факултативно и професионално обучение. Представени бяха и важни за студентите рубрики от сайта на Стопанска академия www.uni-svishtov.bg.

Очните занятия за задочните студенти от първи и от трети курс се провеждат в периода 7-19 септември. Учебната година за студентите в редовна форма на обучение ще бъде официално открита на 18 септември.  

 

Още »

Стопанска академия бе домакин на форум за разработване на българо-румънски туристически маршрут по поречието на река Дунав

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ бе домакин на кръгла маса за обществено и експертно обсъждане по проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“. Форумът бе организиран от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, която съвместно с Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие - гр. Констанца, Румъния изпълнява проекта, финансиран чрез програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Целта на проекта е да популяризира общото римско културно-историческо наследство на дунавските общини от двете страни на реката чрез създаване на интегриран туристически продукт.

Изпълнителният директор на Асоциацията Мария Цанкова откри срещата, в която участваха представители на местните и държавни власти, регионалните и местните исторически музеи, туристическия бранш, неправителствения сектор. Сред участниците в кръглата маса бяха и преподаватели, докторанти и студенти от катедра „Икономика и управление на туризма“ при Стопанска академия.

Като символични домакини, участниците във форума приветстваха Росен Маринов – директор на Дирекция „Култура и културно наследство“ при община Свищов и зам.-ректорът на Стопанска академия – проф. д-р Марияна Божинова.

От името на ректора и на академичната общност проф. Божинова приветства гостите с „Добре дошли“ в свищовското висше училище. Тя подчерта важността на събитието за Академията като припомни, че по българското поречие на река Дунав няма друг университет, в който да се обучават студенти по бакалавърска специалност „Икономика на туризма“, магистърска програма „Икономика и мениджмънт на туризма“ и докторска програма „Икономика и управление на туризма“. По думите на проф. Божинова, поречието на Дунав е изолирано в приоритетите на Министерството на туризма по отношение развитието на туризма и диверсификацията на туристическия продукт, който може да бъде предложен от общините на тази територия. „Надявам се, след успешната реализация на проекта, по българското и по румънското поречие на Дунав да се развие и да просперира един интегриран туристически продукт“, каза още проф. Божинова.

Представяйки резултатите от интегрирано предварително проучване на римското културно-историческо наследство в българо-румънския трансграничен регион, Мария Цанкова поясни, че то е проведено на територията на 8 области в България и 7 окръзи в Румъния. Проучването предлага вариант на маршрут, който обхваща 62 обекта и е структуриран около река Дунав като главна ос и около историята на Дунавския лимес (северната граница на Римската империя). Основните обекти от българска страна, които ще се популяризират чрез маршрута, са „Бонония“ в гр. Видин, „Улпия Ескус“ в с. Гиген, „Димум“ в гр. Белене, „Нове“ в гр. Свищов, „Ятрус“ в с. Кривина, „Сексагинта Приста“ в гр. Русе, „Трансмариска“ в гр. Тутракан. „Дуросторум“ и Римска гробница в гр. Силистра.

В рамките на кръглата маса бяха обсъждани разработваните в момента Стратегия за развитие, усъвършенстване и иновация на туристическия маршрут и Маркетингова стратегия. С презентация, посветена на маркетинга на туристическите дестинации по Долнодунавския лимес, в дискусията участва ас.д-р Стефан Проданов – преподавател в Стопанска академия и представител на Съвет по туризъм - Свищов.

Обсъждания по проекта са проведени общо в пет български дунавски общини. Участниците в кръглите маси се обединяват около виждането, че културно-историческият туризъм е приоритетен за социално-икономическото развитие на Дунавския регион, но за да се капитализира неговия потенциал е необходимо да се работи в посока на подобряване на транспортната и туристическа инфраструктура, и повишаване на капацитета за предоставяне на услуги. След провеждането на заключителния форум в румънския град Констанца, проектът предвижда създаването на набор от атрактивни промоционални материали, които ще се разпространяват сред заинтересованите страни.

 

Още »

Ректорът на Стопанска академия приветства в Свищов участниците в международната колоездачна обиколка на България

Ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” бе сред официалните лица, които приветстваха в Свищов участниците в 66-ата международна колоездачна обиколка на България. Тази година организаторите на събитието заложиха на нетрадиционна обиколка на страната ни, като в първия етап маршрутите преминават през северна България, а във втория – през южна България.

След като в един ден бяха пробягани два полуетапа (II етап Троян – Плевен и III етап Плевен – Свищов), колоната бе посрещната на централния площад в Свищов, където се състоя и церемония по награждаване. От името на общинска администрация приветствие отправи зам.-кметът Борислав Замфиров.

Ректорът на Академията доц. д-р Иван Марчевски пожела успех на участниците в международната колоездачна обиколка и поздрави организаторите на събитието, като подчерта, че Свищов е знаков град за България и е град, който се гордее с множество спортни успехи. Доц. Марчевски изрази увереност, че включването на Свищов като етапен град ще мотивира още повече млади хора да практикуват този красив спорт. Ректорът връчи една от лидерските фланелки и наградата на класиралия се на второ място състезател в проведения етап.

Сред официалните лица на церемонията бе председателят на Българския колоездачен съюз Евгени Димитров. Той благодари на община Свищов и на Стопанска академия като гостоприемни домакини на събитието, и връчи почетен плакет на двете институции.

На следващия ден колоната пое по 111-километровото трасе от Свищов до гр. Елена, където приключи северния етап от тазгодишната международна колоездачна обиколка на България.

 

Още »

Стопанска академия тържествено отбеляза 105-годишнината от дарителския акт на Димитър Ценов

В Стопанска академия тържественото бе отбелязана 105-ата годишнина от дарителския акт на Димитър Апостолов Ценов. На 1 септември 1912 г. той завещава всичко, което притежава – недвижими имоти, пари и ценни книжа (на обща стойност около 5 млн. зл. лева) за откриване и поддържане на висше търговско училище в Свищов. 105 години по-късно, академичната общност отново изрази огромната си почит, респект и благоговение пред феноменалния жест на Дарителя.

На тържествената церемония в Академичния музей присъстваха академичното ръководство, представители на община Свищов, студенти, преподаватели и служители. Организаторът на музея Маргарита Дончева припомни, че в пика на своята изключителна стопанска дейност, Ценов далновидно се замисля за съдбата на припечеленото, за неговото обществено предназначение. Когато пише своето завещание, Димитър Ценов отстранява всяка възможност за двусмислено тълкувание на волята му. От една страна, той изпипва всяка фраза в текста (за да няма недоразумения), а от друга, назначава за изпълнители на волята си известни юристи, та ако възникне някакъв правен проблем, те да го отстранят. След като оставя определени суми на сестрите си и на своите племеннички, Дарителят изрично споменава, че на роднините си и на други лица отказва правото им да оспорват неговите разпореждания. В параграфите 4 и 5 Ценов в детайли изяснява волята си за висшето училище. До идеята за неговия характер той не стига по пътя на случайността. Както казва Ценов, неговите деди, баща и той самият намират поминък в търговията и по традиция „привязан” към нея вярва, че „търговското съсловие, ако успее да се постави на висотата, която му подобава, ще бъде важен фактор за развитието и напредъка на отечеството”.

В Свищов, който е „най-търговския град по течението на Дунава” още 1873 г., се прави опит да се положат основите на първото частно приватно търговско училище (което просъществува кратко време), а през 1895 г. се създава и първата в България Търговска гимназия, благодарение на нейния дарител Димитър Хадживасилев. Тези обстоятелства предопределят решението на Димитър Ценов да създаде в родния си град висше търговско училище и така да затвори цикъла на икономическото образование в Свищов.

Завещателят подчертава, че създаденото от него висше търговско училище не бива да се смесва или слива с никое друго държавно или частно училище. То трябва да бъде „самостоятелно, независимо, под контрола и управлението на държавната власт, респективно Министерството”. Дисциплините, които ще се преподават „да обгръщат търговските науки, финансовите науки, търговското право, банковото дело, науките по застрахователно дело и др”. Училището да се изгради по подобие на Берлинското Ханделсхохшуле, като към него се създаде индустриално отделение, т.е. нещо като практическа лаборатория за доказване на теоретическите постановки, преподавани в училището. Създаването и издръжката на училището трябва да става от приходите на фонда (който ще се основе на негово име с капитал от имуществото му), след като те достигнат 300 000 лв.

В словото си, Маргарита Дончева подчерта, че уникалността на завещанието на Ценов се заключава във факта, че никой до този момент, когато е давал пари за образование, не е проучвал в детайли европейския опит, за да избере най-доброто и перспективното, и да го заяви като конкретна своя воля. Тя припомни и финалните думи от завещанието на Ценов: „Като принасям своята скромна лепта на народния олтар, свършвам с благопожеланието щото българският народ да върви безспир по пътя на културния напредък и към постигане своя идеал. Амин”, написано собственоръчно в София на 1 септември 1912 г. и подписано от Димитър Апостолов Ценов.

В обръщението си към академичната общност и гостите, ректорът доц. д-р Иван Марчевски подчерта, че дарението на Димитър Ценов е най-голямото индивидуално дарение за създаване на образователна институция в България (двамата братя Христо и Евлоги Георгиеви даряват общо 6 млн. зл. Лева за Софийския университет). По думите на ректора, преди 105 години Дарителят е прозрял, че в един малък град може да се създаде храм на знанието, в който през следващите години да се прави истинска наука и обучение. Доц. Марчевски припомни и факта, че живял целенасочено и почтено, Димитър Ценов скромно се оттегля в усамотение и последните си години преживява в болница на Червения кръст, за да не накърни средствата, отделени за училището.

За изминалите 81 години от създаването на висшето търговско училище в Свищов над 140 000 души са свързали живота си със Стопанска академия благодарение на далновидността, самопожертвователността и родолюбието на Димитър Ценов. „Днес е особено важно да помним неговото дело и за да сме на нивото на неговия завет, нека да мислим повече за това, какво можем да дадем”, апелира ректорът. Като пореден пример за това, че дарителството все още е живо, доц. Марчевски обяви, че Стопанска академия е получила дарение в размер на 7 300 евро от Иван Домусчиев – завършил висшето си образование в Свищов преди повече от 50 години, който живее в Германия. Желанието на дарилия средствата е те да бъдат използвани за преоборудване на един специализиран кабинет за обучение по застрахователно дело – специалност, която той е завършил.

Официален гост на тържеството беше д-р Гинка Попова, сестра на Иван Домусчиев. С искрени благодарности от името на цялата академична общност към Иван Домусчиев, ректорът връчи на д-р Попова почетния знак за дарител на Стопанска академия и свидетелство за дарение. Тя благодари за изразената почит към нейния брат и от негово име пожела на преподавателите и на административния персонал да продължават да създават образовани хора, които да се реализират в живота като добри професионалисти. Доктор Попова положи подпис в летописната книга на Академията от името на Иван Домусчиев с неговия апел за повече последователи.

„Дарителството е висш хуманен акт тогава, когато се отречеш от своите личностни потребности и дариш всичко, което притежаваш в името на обществото. Това е от изключително важно значение, защото инвестираш в образованието, в бъдещето”, каза в приветствието си към академичната общност зам.-кметът на община Свищов, Анелия Димитрова. Тя изрази огромна признателност към делото на Димитър Ценов и към всички съвременни дарители, и подчерта значението на Стопанска академия за града и за страната ни.

Тържественото отбелязване на годишнината завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Димитър Ценов пред сградата на ректората. Венци бяха положени от името на академичната общност и от община Свищов, цветя поднесоха студенти, преподаватели и служители.

 

Още »

Уважаеми колеги,
Фондация ЕВРИКА подкрепя проекти на талантливи български деца и младежи в областта на науката, техниката и предприемачеството, насърчава обучението и специализацията, стимулира разширяването на младежкото международно научно и техническо сътрудничество, подкрепя младите изобретатели, учени и предприемачи, участва в разпространяването на научни, технически и икономически знания. За 15-ата поредна година, Фондацията ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2000 лева годишно в 10 области.

Повече информация за конкурса може да намерите ТУК

Още »


QuestionPro предоставя мощен облачно базиран софтуер за онлайн проучвания, предназначен да помага при вземането на по-добри бизнес решения. Платформата е интуитивна и лесна за използване. Включва инструменти за създаване, разпространение и анализ на онлайн проучвания, анкети, формуляри и викторини. Усъвършенстваните й функции позволяват персонализиране на цялостно изживяване по време на допитванията, както и провеждането на сложни анализи.

Всички студенти, докторанти и преподаватели на трудов договор в Академията имат вече регистрация в системата и могат:
 • Да провеждат до 1000 проучвания в рамките на три години от своя акаунт, всяко с неограничен брой въпроси към изследването и неограничен брой отговори!
 • Да избират измежду 50 авангардни препрограмирани шаблони на въпроси, включително измерване на ценова чувствителност по метода на Ван Вестендорп, конджойнт, Max-Diff, матрици, изображения и видео, въпроси от отворен тип, въпроси с падащи менюта и други. 
 • Да разпространяват въпросници и покани за участия в допитвания чрез имейл, SMS, социални медии, QR-кодове и чрез вграждане в уеб-сайтове.
 • Да ползват над 250 готови тематични шаблони на професионално разработени тематични въпросници.
 • Да експортират набраните от неговия профил данни от проучвания в различни формати (в. т.ч. Excel, CSV, SPSS, Word, Powerpoint).
 • Да участват безплатно в глобални уебинари за маркетингови проучвания.

Платформата предлага разширен комплект за анализ на данни с отчитане в реално време. Включва модули за конджойнт анализ, Max-Diff, TURF, сравнение на отделни проучвания, банерни таблици, топлинни карти, Word Cloud, предиктивен текстов анализ и др.

QuestionPro се използва от стотици университети, след които Калифорнийския университет в Бъркли, Кеймбридж, Станфорд, университета на Хонг Конг, университета в Маастрих, както и от много световно известни компании, като например Microsoft, Samsung, Siemens, Rolls Royce, General Motors, Toyota и др. 

Как да се възползваме от платформата?
Всеки студент (от втори до четвърти курс, ОКС „бакалавър“), докторант или преподавател e получил на служебния си имейл идентификационни данни за вход. Потребителите могат да идентифицират през questionpro.com и да започнат да използват платформата. Имейл адресът е потребителското име.

Happy Researching
Because Great Decisions Are Never Guesses.
 

 

Още »

Уважаеми колеги,
Екипът за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов  Ви информира, че към настоящия момент все още има свободни места за провеждане на студентски практики. В случай на интерес и нужда от информация относно възможностите за стартиране на практическо обучение, заповядайте в офиса на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността в рамките на установеното работно време:
/понеделник – петък/
от 8:00 ч. до 12:00 ч.
от 13:00 ч. до 17:00 ч.
 
 
С уважение, 
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 
„Студентски практики – фаза 1“ 
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов
 
Още »

Пълни отличници заемат местата за редовна магистратура в Стопанска академия

Първият записал се магистър избра „Икономика и мениджмънт на туризма”

Пълни отличници са сред първите записали се в образователно-квалификационна степен „магистър” за редовна форма на обучение по държавна поръчка в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Сред избраните от кандидат-магистрите с успех Отличен 6.00 магистърски програми са „Финансов мениджмънт”, „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Информационни системи и технологии в бизнеса”.

За учебната 2017/2018 година свищовското висше училище реализира прием по над 40 магистърски програми на български и английски език в редовна и дистанционна форми на обучение. Първият записан нов магистър за редовно обучение по държавна поръчка е Милена Иванова, избрала МП „Икономика и мениджмънт на туризма”. Студентската книжка на Милена връчи зам.-ректорът по учебна дейност проф. д-р Марияна Божинова. Срокът за записване на редовните магистри е до 26 август, а за избралите да се обучават в дистанционна форма е до 21 септември.

През последните години широкото разпространение на интернет доведе до огромен ръст в отдалеченото преподаване и обучение. С натрупания 18-годишен опит в дистанционното обучение Стопанска академия се нарежда сред най-добрите, като продължава да обновява и актуализира този вид обучение съобразно желанията на студентите и нуждите на бизнеса. Мащабното обновяване на предлаганото от тази година 100 % дистанционно обучение дава възможност на свищовските магистри да учат и работят едновременно, и да имат свободата сами да определят темпото, времето и мястото на своята подготовка.

Съкратените сроковете на обучение ще дадат възможност на записалите се до 21 септември 2017 г. икономисти да завършат избраната магистърска програма до средата на месец юли 2018 г. Срокът на обучение за неикономисти е намален от 6 на 4 семестъра, а за професионалните бакалаври – от 5 на 4 семестъра. Въведена е нова платформа за дистанционно обучение (онлайн обучение) с достъп до всички необходими материали и ресурси, а предлаганите магистърски програми са осъвременени съобразно изискванията на работодателите. Намалена е общата сума за обучение и в допълнение се предоставя възможност за разсрочено плащане на семестриалните такси. За да се улесни съчетаването на работа и учене, учебният  процес е разделен на модули за по-равномерно разпределение на усилията през семестъра. Изпитите ще се провеждат само в събота и неделя, за да не се налага ползване на отпуск. За удобство на студентите в ОКС „магистър” и с цел да се спестят време и транспортни разходи, са създадени центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Бургас.

Подробна информация за магистърските програми, начините и сроковете за кандидатстване се публикува на сайта на Стопанската академия в раздел „Прием 2017” / ОКС „магистър“ https://www.uni-svishtov.bg/kskm

Още »

Обява по проект
BG05M2OP001-2.009-0026-C01

Уважаеми колеги, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, бенефициент по проект  BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: Експерт/Теренни проучвания – трима души

Основни задължения:

Подпомагане изпълнението на Дейност 10 „Подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация в страни от и извън ЕС“ по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”

Изисквания:

 • познаване на теорията и практиката на емпиричните проучвания и извадковия метод
 • опит в работата с целеви групи в реална среда
 • опит в провеждането на научни изследвания
 • опит в научното ръководство на докторанти и/или студенти
 • практически опит, знания и умения при изготвяне на процедури за кандидатстване, критерии за избор, селектиране на участници в теренни проучвания

Общи изисквания

 • висше образование – магистър по икономика
 • умения за работа с актуалната версия на всяка от следните компютърни програми: MSWord, MSExcel, MSPowerPoint, MSOutlook/Express
 • опит в работата по проекти

Необходими документи:

 • заявление до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване;
 • автобиография (CV съобразно приложената бланка) с подробно описание на трудовия и/или служебен стаж, придобит опит и пълен списък на научните публикации;
 • копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър);
 • копие от документ за придобита допълнителна квалификация (компютърни умения, чуждоезикова подготовка и др.).

Срок за подаване на документите за кандидатстване: 28 август 2017 г., 10:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”.

Всеки кандидат подава документите лично.

С допуснатите на първи етап (документална проверка) кандидати ще бъде проведено събеседване на 29 август 2017 г. от 14.00 ч. в Академичен съвет.

За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-373 – Г. Петров от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Форма на CV ТУК.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Още »

Стопанска академия отличи със специална награда участник в Националния фолклорен фестивал „Фолклорен извор“ 2017

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за поредна година бе сред спомоществователите на Националния фолклорен фестивал „Фолклорен извор”, който се провежда в свищовското село Царевец. Тазгодишното, седмо издание на форума, бе организирано от Сдружение „Фолклорен извор”, НЧ „Светлина – Царевец 1927”, община Свищов и кметство с. Царевец. Фестивалът се провежда под патронажа на Министерството на културата на Република България, а сред официалните медийни партньори са Българска национална телевизия /БНТ/, Българско национално радио /БНР/, ФЕН ФОЛК ТВ, Информационна агенция „Фокус”.

Фестивалът се утвърди като предпочитан форум за изява на малки и големи почитатели и изпълнители на български фолклор. Тази година, в продължение на четири дни, на сцената на лятното кино в село Царевец над 5500 индивидуални и групови изпълнители представиха богатството на българския фолклор чрез характерни за различните краища на страната ни носии, песни, танци и обичаи. Сред участниците бе и френският фолклорен състав „Месечинка“, който се представи с традиционни наши носии и изпълни на български език народни песни.

Авторитетно жури оцени представянето на участниците и подреди класацията за 1, 2 и 3 място в 12 категории в различни възрастови групи. В рамките на последната фестивална вечер се състоя церемония по награждаване, на която бяха връчени петте големи награди – Награда на Министерството на културата, „Лауреат:, „Приз” и наградите „Гласът на Фолклорен извор” и „Постоянство и традиции”, 17 специални и пет поощрителни награди. Най-добрите ансамбли от НФФ „Фолклорен извор 2017” бяха селектирани от журито и утвърдени с право на участие в международни фолклорни фестивали на CIOFF (Международен Съвет на Организаторите на Фестивали за Фолклор и Традиционни изкуства към ЮНЕСКО).

Стопанска академия връчи специална награда, която бе присъдена на Лиляна Младенова от СУ „Сава Доброплодни” в Шумен, участвала във фестивала с народно пеене. Заместник-ректорът по учебна дейност – проф. д-р Марияна Божинова, връчи за отличената изпълнителка плакет на Стопанска академия, грамота за специална награда и комплект рекламни материали с бранда на свищовското висше училище. За да получи наградата на Лиляна, на сцената излезе по-малката й сестра, която също беше сред отличените индивидуални изпълнители.

В четирите фолклорни вечери, извън състезателната програма на фестивала, публиката имаше възможност да се наслади и на изпълнения на група за песни и танци от град Хрубиешов в Полша, ансамбъл „Българе” и Конушенският народен оркестър.

 

Още »

Обява по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ЦЕЛЕВА ГРУПА

по проект  BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“

Стопанска академия, бенефициент по Процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“, обявява процедура за подбор на участници в целева група за включване в проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“.

Минимални изисквания за включване в целевата група:

Студенти

 • Среден успех 4.00 от следването до момента;
 • Ниво на владеене на английски език – В1

Информация за дейностите, в които могат да се включат студентите, може да откриете ТУК

Докторанти

 • Завършен курс по Информатика/Компютърни технологии (Сертификат или успешно положен изпит при следването)
 •  Владеене на английски език

Информация за дейностите, в които могат да се включат докторантите, може да откриете ТУК

Постдокторанти

 • Да работят на основен трудов договор в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов
 • Да са минали до 5 г. от защита на ОНС „Доктор”
 • Владеене на английски език

Информация за дейностите, в които могат да се включат постдокторантите, може да откриете ТУК

Млади учени

 • Да са на възраст до 34 г. вкл.
 • Да работят на основен трудов договор в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов
 • Владеене на английски език

Информация за дейностите, в които могат да се включат младите учени, може да откриете ТУК

Преподаватели

 • Да са на възраст над 34 г.
 • Да работят на основен трудов договор в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов
 • Да са придобили ОНС „Доктор” преди повече от 5 г.
 • Да са членове на катедра I група

Информация за дейностите, в които могат да се включат преподавателите, може да откриете ТУК

Желаещите да се включат в целевата група на проекта, подават Формуляр за кандидатстване и CV с приложени документи удостоверяващи покриването на минималните изисквания за кандидатстване,  в офиса на Института за научни изследвания или по пощата на адрес: Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2, за ИНИ.

Срок за кандидатстване – 07.08.2017 г.

Лица за контакт:  Мариела Стоянова 0631/66364 – Институт за научни изследвания Антоанета Христова 0631/66206 – Център за качество на обучението

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях e-mail до 11.08.2017 г.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите ТУК CV форма може да изтеглите ТУК

Още »

Международен конкурс за студентско есе „МОЯТ ПРИНОС ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ДО 2030 Г.“ по Проект № 13-2017 „Младежта, университетите и бизнесът – ключови партньори в постигане на Глобалните цели за устойчивото развитие“, финансиран от държавната субсидия за научна дейност, присъща на Стопанска академия „Д. А. Ценов“-Свищов, България.

Тематични направления:

1) Коя от 17-те Цели за устойчиво развитие, приети от ООН през 2015 г., смятате за най-важна за реализиране на идеята "Светът, в който искаме да живеем до 2030 г."? Аргументирайте своя избор.

2) Коя от Целите за устойчиво развитие е най-пренебрегната от гледна точка на реализиране на идеята на „Светът, в който искаме да живеем до 2030 г.? Аргументирайте своя избор.

3) Ако бихте могли да изберете една от Целите за устойчиво развитие, която да формира основата на курс в университета, коя би била и защо? Посочете какво бихте искали да научите в този курс.

4) Какви творчески идеи може да формулирате за постигане на една от Целите за устойчиво развитие? Този въпрос ви приканва да бъдете креативни и да мислите за различните начини, по които може да бъде постигната тази цел.

5) В града, в който се обучавате, коя от Целите за устойчиво развитие може да допринесе най-много за неговото устойчиво бъдеще? Обяснете защо.

Участие в конкурса
В международния конкурс могат да участват студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен по икономика, управление и администрация и други свързани с темата направления.

Правила на конкурса:
1. Обем на есето до 3600 знака или 2 стандартни страници (А4, TNR 14 pt, 1.5 lines).
2. В срок до 30 септември 2017 г. есето следва да бъде изпратено на адрес: sdg_sv_essay@uni-svishtov.bg
3. Всеки автор може да участва с едно есе. Авторите следва да посочат име, презиме и фамилия, университет, специалност, курс, факултетен номер и адрес за обратна връзка.
4. Есетата ще бъдат оценявани от жури от преподаватели на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов и от чуждестранни университети, участващи в проекта.
5. Успешно класиралите се участниците в конкурса ще получат сертификати за участие, а есетата ще бъдат публикувани на CD с ISBN.

Официални езици: български, английски, руски и испански. 

Още »

Уважаеми колеги,
Катедра „Аграрна икономика“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, със съдействието на: Община Свищов, Българска асоциация „Биопродукти“, Фондация за околна среда и земеделие, Фондация за биологично земеделие „Биоселена“ организират на 06 октомври 2017 г.:

 • кръгла маса „Потенциал за развитие на фермерските пазари в България“
 • изложение „Есенен фермерски пазар – Свищов“

Повече информация относно събитията можете да намерите ТУК.

Още »

Уважаеми колеги,
Катедра „Математика и статистика“, Национален статистически институт и Министерство на земеделието и храните – Агростатистика организират  научно-практическа конференция „Статистиката като наука и практика – традиции и съвременни измерения“. Конференцията е посветена на предстоящото честване на 80 години от началото на обучението по статистика в Стопанска академия  и ще се проведе на 20.10.2017 г. в гр. Свищов.

Повече информация относно конференцията можете да намерите ТУК.

Още »