Национално ученическо състезание в направления "Предприемачество" и "Проектиране на мобилно приложение"

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, съвместно с катедри „Индустриален бизнес и предприемачество“ и „Бизнес информатика“, имат удоволствието да поканят учениците от 11 и 12 клас на всички средни училища в Р България да вземат участие в

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ (гр. Свищов, 16 март 2018 г.) в направления:

  • Предприемачество
  • Проектиране на мобилно приложение

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

РЕГЛАМЕНТ
 

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие по e-mail edu.marketing@uni-svishtov.bg  - 6 март 2018 г. (вторник).
 

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ
 

Ако имате някакви въпроси, не се притеснявайте да се свържете с нас!

За контакти:
Гл. ас. д-р Юлиян Господинов
Координатор „Образователен маркетинг“,
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Д. А. Ценов“
тел. 0887 63 00 33, (0631) 66 437

 

Информация за организираните от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов Национални ученически състезания през учебната 2017-2018 г. може да намерите на: www.uni-svishtov.bg, Раздел „За Академия“ - „Актуално“ - „Събития“-  „НУС“
на линк: https://www.uni-svishtov.bg/bg/events/category/49