НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СТАТИСТИКА

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ
АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
КАТЕДРА „СТАТИСТИКА И ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА“

ПРЕДИЗВИКВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ XI И XII КЛАС ДА ПОКАЖАТ СВОИТЕ КРЕАТИВНОСТ И АНАЛИТИЧНОСТ КАТО УЧАСТВАТ В

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СТАТИСТИКА
„БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
С 8  ГРАФИКИ И 5  ЧИСЛА“


Състезанието е част от мероприятията,
 посветени на 85-годишнината на Стопанска академия “Д. А. Ценов”


 

В състезанието се допускат екипи от ученици или индивидуални участници под ръководството на техни учители в ролята на ментори.
Участниците в състезанието трябва да изпратят разработка по обявената тема, в обем между 5 и 10 страници на e-mail: spm@uni-svishtov.bg.
Всички автори на разработки и техните ментори ще получат сертификати за участието си в състезанието, а най-добре представилите се ще получат грамоти.

Регистрационна карта: ТУК

Важни срокове:
7 май 2021 г.  – краен срок за регистрация и изпращане на разработките на e-mail: spm@uni-svishtov.bg;
10 май 2021 г. – обявяване на резултатите от състезанието;
14 май 2021 г. – изпращане грамоти на победителите и сертификати за участниците.

Условията на състезанието и указания за участниците могат да бъдат изтеглени от ТУК.

Плакат: ТУК

За контакти:
Катедра “Статистика и приложна математика”
Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
ул. ”Ем. Чакъров” №2
гр. Свищов, п.к. 5250, 
0883 33 41 98 – гл. ас. д-р Тихомир Върбанов,
0898 68 30 77 – гл. ас. д-р Евгени Овчинников

e-mail: spm@uni-svishtov.bg

facebook: https://www.facebook.com/spm.svishtov